Kailea Vernio

Z Herbert's dune

Kailea Verniová ( - 10 174), dcéra Dominika a Šandó. Mala tmavomedené vlasy, tenké, klenuté obočie, smaragdové oči a plné mačacie ústa nad jemnou bradou. Bola krásna a veľmi inteligentná, mladšia ako Rhombur.

Venovala sa ekonomickým otázkam obchodu a zároveň ju fascinovali dvorné hry a štýly - všetko, čo bolo nejakým spôsobom spojené s Kaitanom. Pochopila, že sú iba dva spôsoby, ako môže žena v Impériu získať moc -> zložité zákulisné obchodné transakcie alebo Bene Gesserit. Skôr zo zábavy flirtovala s dvojičkami Pilruovými.

Po vzbure na Ikse musela utiecť s bratom na Caladan. Tu absolvovala lekcie z histórie a náboženstva. Pomáhala Letovi s ekonomickými záležitosťami. Túžila nesmierne vidieť Kaitan, no nemohla riskovať a ísť tam s Letom a Rhomburom na korunováciu Shaddama IV. -> ak by misia neuspela, Rhombura i ju by mohli popraviť a nezostal by žiaden dedič, ktorý by neskôr uplatnil nároky rodu Vernio. Nakoniec sa dočkala a po víťazstve Leta v Procese o prepadnutí dostala povolenie zúčastniť sa korunovácie a svadby nového imperátora.

Niekoľko týždňov nato sa podarilo vojvodovi Letovi od neho získať amnestiu pre ňu i jej brata. Zdalo sa však, že Iks bol pre nich definitívne stratený.

Dvanásť rokov po páde Iksu žila s bratom ako člen Letovho dvora. Ten si ju držal od tela, riadiac sa radou svojho otca, že ženiť sa je treba z rozumu a nie z lásky.

K Letovi cítila viac, ako iba obyčajné priateľstvo. Krátko potom, ako jej brat prijal za konkubínu Tessiu z Bene Gesseritu, jej Leto konečne podľahne a ona sa stáva jeho konkubínou.


"Štyri veci neschováš - lásku, dym, stĺp ohňa a muža, kráčajúceho otvoreným bledom."

fremenská múdrosť (SD)


O 18 mesiacov neskôr (okolo roku 10 168) už bola tehotná a žiadala o osobnú dvornú dámu. Stala sa ňou Chiara Raš-Olinová, tajná agentka rodu Harkonnenov. Na prelome rokov sa jej narodil syn Victor.

Nesúhlasila s tým, aby si Rhombur zobral svoju konkubínu za manželku, považovala ju za neurodzenú. Krátko po narodení Victora sa začala Letovi odcudzovať. Pod vplyvom svojej dvornej dámy začala byť nespokojná so svojim postavením.


"Vesmír funguje na základnom princípe ekonomiky: všetko má svoju cenu. Platíme za to, že tvoríme svoju budúcnosť, platíme za chyby minulosti. Platíme za každú zmenu, ktorú vykonáme... a platíme práve tak draho, keď sa zmeniť odmietame."

Anály Gildovnej banky, oddelenie filozofie (PkD:?)


Vzťah medzi ňou a Letom sa neustále zhoršoval. Výsledkom bolo, že Leto začal intímne žiť s Jessikou a Kailea zviedla osobného strážcu ich syna Viktora, Swaina Goira.

V roku 10 174 sa od Gurneyho Hallecka, spoločníka ich otca Dominika Vernia, dozvedela o jeho smrti.

Podpichovanie jej komornej Chiary neustále pokračovalo, vzťah s Letom bol v troskách, Leto ho udržiaval už iba z povinnosti. K tomu sa pridala oficiálna žiadosť rodu Ekaz o manželský zväzok. A tak nakoniec dospela k rozhodnutiu, že jediným spôsobom, ako získať pre Victora meno Atreides, by bola vražda jeho otca...(paradoxom je, že Leto hodlal chlapca ustanoviť svojim oficiálnym dedičom).


"Daj pozor na to, čo seješ a čo žneš. Nepreklínaj boha za trest, ktorý si si spôsobil sám." .

Oranžsko-katolícka biblia (PkD:H)


Na počesť 20. výročia smrti svojho otca (10 174) sa Leto rozhodol zorganizovať slávnostný let vzducholoďou a Kailea zacítila svoju šancu. Ukradla svojmu milencovi Swainovi Goirovi kľúč od zbrojnice a Chiara zaistila zbytok...

Hoci to zorganizovala tak, aby vzducholoďou neleteli Viktor, Rhombur a Swain, jej brat a syn sa nakoniec na vzducholoď "prepašujú". Tak sa vražedný plán zmenil na jej osobnú tragédiu... Victor zahynul, jej brat bol veľmi ťažko ranený.
Swain Goire si dal rýchlo dohromady stratu kľúča od zbrojnice a zdesenie Kailey, keď sa dozvedela, že na vzducholodi sú aj jej brat a syn. Obvinil ju z vraždy a rozhodol sa priznať svoju zodpovednosť vojvodovi a niesť následky.

Kailea si zavolá Chiaru a pochopiac, kto ju neustále štval proti Letovi, jej vrazí nôž do srdca. Vzápätí skokom z veže hradu Caladan spáchala samovraždu.