Koriolisova búrka

Z Herbert's dune

Koriolisova búrka - každá väčšia piesočná búrka na Arrakis. Rýchlosť vetrov bola na otvorených planinách v čase, keď prakticky celú planétu pokrývala púšť, zvyšovaná rotačným pohybom samotnej planéty a dosahovala až 700 - 800 km/hod. Mohla byť široká až 4 stupne zemepisnej dĺžky (v šírke šesť alebo sedem tisíc kilometrov). Jej sila bola schopná obrúsiť mäso od kostí a kosti rozleptať na prach. Statická elektrina, ktorá pri nej vznikala, znemožňovala akékoľvek diaľkové vysielanie pomocou elektromagnetického vlnenia a mala i silné biologické pôsobenie. Zdvíhala zrnká piesku až do výšky dvoch tisíc metrov a rozptyľovala ich v atmosfére tak, že prach z oblohy padal ešte dávno potom, čo búrka utíchla - matár.
V jej centre sa nachádzalo oko, centrum rotačného pohybu búrky, kde sa rýchlosť vetra znižovala až prakticky na nulu. Do veľkých výšok boli hnané maličké čiastočky piesku, bližšie k povrchu víril ťažší piesok, meniac sa na smrtiacu zbraň.
Fremeni ju volali Hulasikali wala.