Hasimir Fenring

Z Herbert's dune

Hasimir Fenring (10 118 - 10 225)

Malý a na prvý pohľad slabý (po desiatich rokoch na Arrakis však už pomerne svalnatý), s nadmerne veľkými tmavými (pravdepodobne sivými) očami a tvárou lasičky -> úzkou, so špicatou bradou. Elroodove konkubíny ho tajne volali Fretka. Bol to genetický eunuch, avšak sexuálne funkčný. Splodený ako súčasť benegesseritského genetického programu - ako potenciálny Kwisatz Haderach v jednej z pobočných vetiev programu. Zistilo sa ale, že nie je dosť vyspelý, že je skôr biologickou slepou uličkou.
Najbližší priateľ a spoločník korunného princa Shaddama. Vedel, že do najvyšších mocenských sfér sa pre svoj neurodzený pôvod (podľa diela Almanak en-Ašraf však bol bratrancom rodu Corrino po praslici) môže dostať iba cez Shaddama, preto mu sám pomáhal dostať sa čo najvyššie. Preto s jeho súhlasom otrávil jeho staršieho brata Fafnira a zabezpečil mu tak výsadu priameho následníctva na trón Impéria.


"Nedokonalosti, videné v správnom svetle, môžu byť nedoceniteľné. Veľké školy so svojou neustálou snahou o dokonalosť často tento postulát len obtiažne chápu, dokiaľ nedostanú dôkaz, že nič vo vesmíre sa nedeje náhodne."

filozofia starej Terry (PkD:?)


Bol neobyčajne bystrý a mal vysoké ambície; patril k najnebezpečnejším ľuďom v Impériu; zabiják. Riadil sa heslom -"naučiť sa manipulovať ľuďmi je dôležitá súčasť vládnutia". Vedel odčítať z pier a jeho charakteristické bručanie pôsobilo navonok ako známka nízkej inteligencie (a Shaddama IV. veľmi rozčuľovalo). Otráviť padišáha imperátora Elrooda IX. bol jeho nápad. Dovtedy zavraždil viac ako 50 mužov a tucet žien, často v tajných operáciách na rozkaz samotného Elrooda. Prvú spáchal pred 19. rokom svojho života, keď vykĺzol z imperiálneho paláca a zabil dvoch náhodných úradníkov, len aby sa presvedčil, či to dokáže. Vražda mu prinášala potešenie. Elrooda IX. otrávil umiestnením špeciálneho katalyzátoru do frontálneho (čelového) laloka mozgu. Jeho toxické účinky sa pomaly kumulovali po každom pití imperátorovho obľúbeného melanžového piva. Navonok to vyzeralo ako normálne starnutie, prakticky sa jednalo o dokonalú vraždu bez dôkazov. (V Dune sa mu v Almanak en-Ašraf pripisuje iba väčšinou spochybňované podozrenie z tejto otravy. Na druhej strane je tento fakt všeobecne známy, napriek tomu, že podľa PkD:A sa to Fenringovi a Shaddamovi podarilo dokonale utajiť.) Bol inteligentnejší ako korunný princ a absolvoval s ním rovnaký učebný program. Vnukol Shaddamovi myšlienku syntetickej melanže, ktorej výrobu by mohli ovládať a prestať tak byť závislí na jedinom zdroji -> Arrakis. Najväčšiu šancu dával Bene Tleilaxu a ich bioinžinierstvu. Zorganizoval s nimi kontakt: dostal tajne do programu audiencií imperátora Elrooda IX. tleilaxanského Pána, vedca Hidara Fen Ažidiku. Imperátor rýchlo pochopil obrovské možnosti, ktoré by mu syntetická melanž priniesla. Okamžite sa chytil šance pomstiť sa Dominikovi Verniovi a možnosti získať skutočnú moc nad Impériom. Tvaroví tanečníci vyprovokovali vzburu suboidov na Ikse a Fenring s Elroodom sa postarali o to, aby sa mu nedostalo včasnej pomoci nepravdivým obvinením z porušenia Džihádu.

Zavraždil kráľovskú konkubínu Greru Caryovú, pretože si na nej chcel otestovať novú zbraň - neuronôž.

Na tohoto smrteľne nebezpečného človeka obrovsky zapôsobila benegesseritská sestra Margot Rašino-Zeová svojou krásou a inteligenciou. Prišla za korunným princom Shaddamom s návrhom manželstva s Ctihodnou matkou Anirul. Hasimir tento návrh schvaľoval, uvedomoval si skrytú moc Sesterstva, ktoré sa ponúklo na oplátku posilniť Shaddamovu politickú moc.
Tiež považoval za nutné utajiť dohodu medzi Shaddamom IV. a Bene Tleilaxom a teda bol za oslobodenie Leta Atreida v Procese o prepadnutí. Atreides totiž vydieral imperátora možnosťou jej prezradenia. Aktívne sa do toho zapojil vydieraním veľkorodov, ktoré mali tvoriť súdny tribunál. Táto jeho iniciatíva Shaddama nenadchla a začal uvažovať o jeho odstránení zo svojej blízkosti.
Sám Fenring cítil, že sa niečo medzi nimi zmenilo. Dokonca sa mu Shaddam vyhrážal smrťou. Samozrejme on podnikol isté opatrenia, ktoré by mali po jeho smrti za následok zverejnenie všetkých ich spoločných špinavostí.


"Najhoršia ochrana je dôvera. Najlepšia obrana je podozrievavosť."

knieža Hasimir Fenring: Správy z Arrakis (PkD:?)


Shaddama rozčúlil pokus o vraždu Leta Atreida Bene Tleilaxom, napriek jeho výslovnej žiadosti o stiahnutie obvinení. Poveril Fenringa, aby na tento pokus adekvátne reagoval -> ten zavraždil hlavného svedka obžaloby, tleilaxanského pilota poškodenej lode, pričom nechal miesto činu tak, aby Tleilaxania pochopili, čo a za čo sa stalo. Na rozdiel od ostatných, Fenring o Letovej vine pochyboval.


"Na čom záleží viac, na forme spravodlivosti, alebo na skutočnom výsledku? Bez ohľadu na to, ako bude súd pitvať dôkazy, základ skutočnej pravdy zostane bez poškvrny. Bohužiaľ pre mnohých obvinených pozná skutočnú pravdu často iba obeť a páchateľ. Všetci ostatní si musia urobiť názor sami."

Zákonník landsraadu: Kondicily a analýzy (PkD:?)


Po zažehnaní tejto hrozby dostal od novopečeného padišáha imperátora Shaddama IV. imperiálny dekrét, ktorým ho vysielal na Arrakis do funkcie imperiálneho pozorovateľa a vyslanca (kde pôsobil v čase, keď tam vládol Harkonnen). Spočiatku to považoval za vyhnanstvo (imperiálny dekrét sa nedal odmietnuť), no z iného uhla pohľadu, ktorý mu poskytla jeho budúca manželka (jediný zdroj melanže, odhalenie špinavých tajomstiev Harkonnenov), to nepovažoval nakoniec za taký zlý nápad...


"Keď dôjde k nejakému zločinu, k páchateľovi vedú obvykle tri hlavné nitky: peniaze, moc alebo pomsta."

Thufir Hawat (PkD:?)


Podozrieval Leta, že sa môže snažiť využiť svoju vzniknutú popularitu a neskôr dokonca ohroziť i imperiálny trón. Doporučoval Shaddamovi, aby pozorne sledoval ambície jeho rodu. Rozhodol sa oženiť s Margot Rašino-Zeovou - bola to vzájomná dohoda, partnerstvo rovnocenných, vysoko inteligentných ľudí, z ktorých každý mal svoje vlastné tajomstvá. Tušil, že za tým musí byť čosi viac, že Bene Gesserit v ich spojení vidí nejaký význam, pričom sa však vzhľadom k jeho nemožnosti mať deti nejednalo o jeho genofond. Navyše sa rozhodol zmnožiť možné cesty prístupu k moci, najmä po istých roztržkách so Shaddamom... jednu z nich videl práve cez kontakty v Bene Gesserite.


"Každá cesta, ktorá zmenšuje budúce možnosti, sa môže stať smrtiacou pascou. Ľudia sa nepreplietajú bludiskom; rozhliadajú sa po širokom obzore naplnenom jedinečnými príležitosťami."

Navigátorský manuál Kozmickej gildy (?)


Tesne pred odchodom na Arrakis mu imperátor prichystal jedno veľmi príjemné prekvapenie -> menoval ho kniežaťom, šľachticom. Sľúbil mu tiež neskôr členstvo v Landsraade a možno i riaditeľstvo v CHOAM. Tiež mu vysvetlil, čo od neho na Arrakis chce -> zistiť pravdu okolo Pardota Kynesa, dozerať nad ťažbou korenia i nad pokrokmi v pokuse o syntézu umelej melanže na Ikse. Tento projekt neskôr dostáva krycie meno Amál.


Stretávame sa s ním o 10 rokov neskôr, rovnaký čas pôsobí vo funkcií Imperiálneho pozorovateľa na Arrakis. Spolu s manželkou bývajú v honosnej rezidencií (neskôr sa táto budova stala na krátky čas vládnym sídlom rodu Atreidov) v Arrakéne, ktorú dal čiastočne prestavať. Jeho naštrbené vzťahy s imperátorom Shaddamom IV. (ktorý ho tituluje ako svojho ministra pre korenie) sa znovu postupne vrátili do normálu.

Oznamuje Hidarovi Fen Ažidikovi hlbokú nespokojnosť Imperátora s pomalým pokrokom projektu Amál a s obrovskými výdavkami, ktoré ich stojí. Imperátor mal tiež obavy, aby nedošlo k sabotážam projektu, preto boli na Iks odoslané ďalšie dve légie sardaukarov. Samotný Fenring tušil, že Ažidika čosi skrýva -> keby nebol pre projekt taký dôležitý, sám by ho odstránil.

Eskaloval i konflikt medzi rodom Moritani a Ekaz - arcivojvoda Armand Ekaz vyhlasuje kanly proti rodu Moritani. Shaddam zanedbával svoje vladárske povinnosti, nečítal Fenringovu správu o vražde Ekazského veľvyslanca na jeho slávnostnom večierku, a tak mu stúpajúce napätie medzi týmito rodmi uniklo. Než stihol prijať nejaké rozhodnutie, rod Moritani odpovedal kobercovým bombardovaním ekazského paláca (porušil tak pravidlá Veľkej konvencie ohľadne kanly - zahynulo totiž 100 000 nevinných civilistov). Shaddam sa rozhodol na 2 roky umiestniť na Grumman légiu sardaukarov a žiadal od Gildy zaviesť vysoké poplatky na dovoz a vývoz z planéty. Tieto príjmy mali byť použité ako vojnové reparácie pre Ekaz.
Hasimir Fenring považoval v duchu jeho stratégiu za neprezieravú - oslabil vojenské rezervy (2 légie na Ikse, jedna na Grummane, zvýšená prítomnosť jeho jednotiek na mnohých miestach Impéria) a náklady na projekt Amál neumožňovali uvoľniť ďalšie peniaze na výcvik nových jednotiek. Nechal si to však pre seba, dúfajúc, že Shaddam to nakoniec nezvládne a bude ho musieť povolať späť na Kaitan....

V roku 10 174 mu znepokojený Rondo Tuek prezradil úkryt Dominika Vernia. Sardaukari sa ho pokúsia zlikvidovať, Dominik však vyhadzuje svoju základňu i so sebou spaľovačom kameňa do vzduchu.

O niečo neskôr dostal od Hidara Fen Ažidiku správu o úspechu projektu Amál: umelá melanž bola na dosah. Tleilaxanský Majster bádateľ mu výsledky prezentuje, no Fenring je nedôverčivý. Vynútil si preto ešte test na Navigátoroch; tajnú skúšku, či im amál umožní zakrivovať priestor. Bez vedomia Gildy bol Amál prepašovaný na potrebné miesto.


Ďalšie roky jeho života sú zahalené tajomstvom. Pôsobil na Arrakis ako zmocnenec Imperátora. Mal tu dozerať na aktivity pašerákov, ktoré znepokojovali imperátora (najmä z ohľadom k tomu, že boli podľa neho hlavnými nezávislými zásobovačmi Gildy melanžou). Sú tu náznaky, že sa priamo zapojil do činnosti Bene Gesseritu. Jednou z jeho imperiálnych funkcií bolo i zastupovanie siridara na Caladane.

Ako imperiálny pozorovateľ sa zúčastnil spolu s manželkou Margot rodinných gladiátorských hier na Giedi Prime, na počesť 17. narodenín Feyd-Rauthu Harkonnena, budúceho dediča Harkonnenských dŕžav. Jeho úlohou bolo barónovi Vladimírovi Harkonnenovi tlmočiť nespokojnosť Imperátora s tým, že nariadil stiahnutie sardaukarov z Arrakis a že jeho synovec Glossu Rabban nepostupuje pri riešení fremenského problému dostatočne dôrazne (zničenie fremenov ani tak nechcel imperátor, ako sardaukari). Ďalej mu oznámil, že imperátor si praje dôkladnú revíziu jeho účtovných záznamov. Barón ho nepríjemne prekvapil úvahou, že by chcel z Arrakis urobiť internačnú planétu, podobnú Saluse Secundus, pretože zabíjanie sardaukarov výrazne obmedzilo dostupnú pracovnú silu. To mu bez priameho súhlasu imperátora Fenring zakáže realizovať, obávajúc sa, že by barón mohol prísť na spôsob ich "tvorby". Takisto sa mu nepáčilo, že nechal nažive a zamestnával mentata Thufira Hawata a žiada jeho likvidáciu; vedel príliš mnoho. Barón to však odmietol. Fenring sa mu vyhráža možným obvinením zo zrady od samotného imperátora.
Hlavným dôvodom jeho návštevy bolo však zistiť, či si barón zvolil následníka, ktorý je toho hodný.
Sleduje súboj Feyd-Rauthu s nenadopovaným gladiátorom a vďaka svojim schopnostiam vypozoruje, že barónov následník vedel, že nadrogovaný nebude. A cíti za tým Hawata... pochopil, že žiadať jeho smrť bola chyba a uvažuje, či Hawat neplánuje zbaviť sa starého baróna a pomôcť Feyd-Rauthovi na čelo rodu. Mladý by sa dal lepšie ovládať, najmä potom, čo ho jeho manželka zvedie... Bene Gesserit chcel túto rodovú líniu zachovať, chcel Feyd-Rauthove dieťa a chcel jeho hypnoligatúru ako poistku.


"Nikto zo žien, mužov alebo detí nikdy nebol s mojim otcom dôverne zviazaný. To, čo sa vôbec kedy dostalo najbližšie k priateľskejšiemu vzťahu s padišáhom imperátorom, bol vzťah ponúknutý kniežaťom Fenringom, imperátorovým spoločníkom z mladosti. Hĺbku priateľstva kniežaťa Fenringa možno vidieť predovšetkým v jednom pozitívnom počine: utlmil podozrenie Landsraadu po arrakiských udalostiach. Na úplatkoch v podobe korenia to stálo viac ako miliardu solárov, ako tvrdí moja matka, a boli v tom tiež ďalšie dary: otrokyne, čestné rady a tituly a odznaky hodnosti. Druhý najväčší dôkaz priateľstva kniežaťa mal negatívny dopad: knieža odmietol zabiť človeka, aj keď to bolo v jeho možnostiach a môj otec mu to nariadil."

princezná Irulán: Profil kniežaťa Fenringa (D)


Po prehratej bitke s fremenskými jednotkami na Arrakis (10 193) si ho dal zavolať padišáh imperátor Shaddam IV., aby mu pomohol zbaviť sa Paula Atreida. Nachádzal sa v skupinke, ktorá sa dostavila na Paulovo predvolanie do vládneho sídla v Arrakéne, do sídla, ktoré bolo pred príchodom rodu Atreidov jeho sídlom...
Po tom, ako Paul zabil v priamom súboji Feyd-Rauthu Harkonnena, ho Shaddam IV. požiadal, aby ho zabil on. Žiada ho, aby ho vyzval na súboj. Vďaka svojmu benegesseritskému výcviku cítil záhadnosť a skrytú ušľachtilosť Paula Atreida. Mohol by ho zabiť -> mal na to schopnosti a nebol unavený. Cítil Paulov hlboký súcit k nemu... a odmietol. Imperátor ho v zlosti udrie do tváre a iba veľké sebaovládanie zabránilo Fenringovi, aby nakoniec nevyzval na súboj jeho.

Sprevádzal Shaddama IV. do vyhnanstva na Salusa Secundus.


Pozri aj