Veľká Konvencia

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Veľkej Konvencie)


Veľká Konvencia bolo všeobecné prímerie vynútené rovnováhou síl, ktoré zachovávali Gilda, veľkorody a Impérium. Jej hlavné nariadenie zakazovalo používať atómové zbrane na ľudské ciele. Použitie atómových zbraní proti ľuďom bolo dôvodom pre vyhladenie celej planéty vinníka. Atómové zbrane boli rezervou pre jediný účel: obranu ľudstva, keby niekedy došlo k stretnutiu sa s nepriateľskou "inou inteligenciou". Každé nariadenie Veľkej konvencie začínalo: "Je nutné zachovávať pravidlá...".
Atómové zbrane boli veľkorodom za čias vlády Božského imperátora Leta II. odobraté a odvezené na bezpečné miesto.

Povoľovala assassinskú vojnu.

Vyžadovala cielený útok na určenú osobu, zakazovala nevinné obete, ničenie dediteľného majetku a výrobu mysliacich strojov. Umožňovala zabaviť majetok porazených či odhalených zradcov a kolaborantov a ich likvidáciu.


"Impérium stojí na niečom viac, ako sú zákony. Rovnako silná ako ony je aj sieť spojenectiev, vzájomných výhod a náboženskej propagandy. Viera je silnejšia ako fakty."

vojvoda Paulus Atreides (PkD:A)


Formálna krvná pomsta - kanly - sa musela riadiť podľa jej prísnych pravidiel, ktoré mali zabrániť utrpeniu nevinných nezúčastnených osôb. Umožňovala zabaviť majetok a vysťahovať rodiny tých, ktorí nepodpísali oficiálne prehlásenie o lojalite novému pánovi. Doporučovala také zbrane, ktoré spôsobovali cielené škody bez vedľajších následkov -» napr. multifázové projektily.


Úryvky

Zväzok 30, sekcia 6-3:

Smernica sa týkala situácie, keď sa dva rody ocitli vo vojnovom stave a keď jedna zo strán požiadala Imperátora o pomoc. Mala mu zabrániť, aby sa pridal na jednu alebo druhú stranu; v takých záležitostiach musel jednať ako neutrálny arbiter. Neutrálny - ale musel jednať. Podľa vzájomnej dohody Federálnej rady Landsraadu a rodu Corrino musel Imperátor pri žiadosti iného rodu buď poskytnúť okamžitú pomoc, alebo k danej záležitosti zvolať naliehavú schôdzku Bezpečnostnej rady. Ak do hodiny nerozhodol, mal žiadateľ plné právo zvolať radu sám. Smernica ďalej hovorila, že ak bola Bezpečnostná rada Landsraadu raz zvolaná, nemohla sa rozísť bez rozhodnutia. Nepriateľské strany a ich zástupcovia mali právo byť na jednaní prítomné.


"Pokrútené právne formulácie vznikli väčšinou z nutnosti skryť pred nami samotnými násilie, ktoré jeden voči druhému zamýšľame. Medzi tým, či človeka pripravíme o hodinu života alebo o celý život, je iba kvantitatívny rozdiel. Zachovali sme sa voči nemu násilne, pripravili sme ho o energiu. Zámer zabiť je možno skryť zložitými eufemizmami, ale za každým použitím sily voči niekomu inému sa skrýva jedno jediné: "Živím sa tvojou energiou."

Imperátor Paul Muad´Dib: Dodatky k Rozkazom v Rade (SD)


Zväzok 19, sekcia 0-0-4:

V záležitostiach týkajúcich sa Služobníckeho džihádu a ním ustanovených obmedzení mal Imperátor väčšiu voľnosť k rozhodnutiu o potrestaní tých, ktorí porušovali zákaz výroby mysliacich strojov. Padišáh imperátor bol považovaný za svätého strážcu džihádu a jeho povinnosťou bolo chrániť džihád i všetko, čo predstavoval. (Táto smernica umožnila pozdržať imperátorovi Elroodovi IX. pomoc pre rod Vernio tým, že požiadal vyslanca Bene Tleilaxu o predloženie dôkazu právoplatnosti útoku pre porušenie 1. prikázania Služobníckeho džihádu. Dôkazy samy o sebe dlho neobstáli, avšak zdržali pomoc natoľko, že už bolo neskoro.).


"Písaný zákon Impéria sa nedá zmeniť, bez ohľadu na to, ktorý veľkorod je pri moci a ktorý Imperátor sedí na tróne Zlatého leva. Dokumenty imperiálnej ústavy sú platné tisícky rokov. To ale neznamená, že každý režim je právne identický; variácie vznikajú z drobných rozdielov vo výklade a z mikroskopických štrbiniek, ktoré sa môžu tak zväčšiť, že by nimi preletel maxitrajler."

Zákonník Impéria: komentáre a vysvetlivky (PkD:?)


Rekvizičné právo

Dictum familia

Veľká Konvencia - súhrn

Verbálny proces