Proces o prepadnutí

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Procese o prepadnutí)


Proces o prepadnutí je právnická procedúra, pri ktorej sa hlava veľkorodu vzdala všetkých práv na svoje léno a vydala sa na milosť a nemilosť tribunálu Landsraadu.


"Pri Procese o prepadnutí neplatia normálne pravidlá dôkazného riadenia. Neexistujú žiadne zákony, ktoré by vyžadovali, aby boli dôkazy podložené protistrane alebo súdu pred samotným procesom. Človek, ktorý má nejakú tajnú informáciu, je tak v neobvykle silnom postavení - porovnateľnom s krajným rizikom, ktoré podstupuje."

Roganove pravidlá súdneho riadenia, 3.vydanie (PkD:?)


Počas trvania imperiálnej histórie sa do čias Leta Atreida konal iba trikrát; z toho dvakrát obžalovaní prehrali a ich rody boli zničené. Hlava rodu odovzdala dohľad nad svojimi planétami a rodovými atómovými zbraňami Rade Landsraadu. Rod, ktorý prehral na tom bol horšie ako rod renegátsky; prestal totiž existovať úplne. Do súdneho tribunálu bolo náhodne vylosovaných 7 hláv veľkorodov a malorodov Landsraadu.


"Hovor pravdu. Je to vždy oveľa ľahšie a často je to ten najsilnejší argument."

učenie Bene Gesseritu (?)