Vidad

Z Herbert's dune


Vidad bol v období Služobníckeho džihádu pravdepodobne viac ako 2000 rokov starý kogitor, ktorý spolu s ďalšími piatimi kogitormi žil v izolácii na planéte Hessra. On a jeho spoločníci v dávnych dobách dobrovoľne prerušili všetok kontakt s ľuďmi i mysliacimi strojmi. Dali prednosť večnému pokoju a rozjímaniu. V roku 174 P.G. však planétu na čas opustili, pretože ich pomocníci postupne vymierali; obrátili sa na Ligu vznešených so žiadosťou o ich doplnenie. Iblis Ginjo mu vyhovel a 8 rokov zásoboval Vidada a jeho spoločníkov vybranými pomocníkmi, ktorí sa snažili naštrbiť ich nestrannosť.
V roku 166 P.G. ho spolu s jeho piatimi spoločníkmi navštívila na Hessre Serena Služobníčka a pokúsila sa ho presvedčiť, že pomoc Džihádu je v ich najlepšom záujme.

V roku 164 P.G. sa rozhodol spolu s ostatnými skončiť s mlčaním; navštívil Omnia na planéte Corrin a ponúkol seba a svojich spoločníkov ako prostredníkov medzi ním a ľuďmi. Omnius súhlasil s trvalým ukončením bojov, ale iba v prípade, ak tak oficiálne urobí i Liga vznešených.


Pozri aj


Zdroj