Elin Calimar

Z Herbert's dune

Elin Calimar ( - )

V roku 10 166 richeský premiér. V tom čase už starší muž s atletickou postavou, tmavou pleťou a širokým nosom, na ktorom mu sedeli okuliare s kovovými obrúčkami.
Piter de Vries ho pozval na stretnutie s barónom Vladimírom Harkonnenom. Barón si chcel od rodu Riches prenajať ich Súkovského doktora (Wellington Yueh) dúfajúc, že sa mu podarí diagnostikovať a vyliečiť jeho chronické ochorenie.
Calimar požadoval za doktora značnú finančnú čiastku, ktorú Riches potreboval na prebudovanie svojej ekonomickej základne (stratil väčšinu trhov v ekonomickom boji s Iksom). Barón so zaplatením súhlasil.