Hekaté

Z Herbert's dune


Hekaté bola revolucionárka žijúci v čase súmraku Starého impéria, jedna z Titánov, neskôr kymekov. Nebolo to jej pravé meno, prijala ho podobne ako ostatní po starých bohoch a hrdinoch.

Pridala sa k Tlalocovi v snahe zvrhnúť Staré impérium. S pomocou Barbarossom upravenej umelej inteligencie sa jeho skupinke nakoniec skutočne podarilo nastoliť vládu Titánov.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal generál Agamemnón, ktorý v strachu pred smrťou a v túžbe po stáročnej vláde podstúpil premenu na kymeka. Čoskoro ho nasledovala i Hekaté a ostatní Titáni.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Hekaté, bývalá Ajaxova družka, sa však ale ešte pred vznikom Omnia vzdala vlády a odletela niekam do hlbokého vesmíru (pre neľudskú krutosť svojho druha). Okrem jeho krutosti bola dôvodom i zmena osobnosti, ktorou prešla - z pôvodne plytkej osoby, ktorej šlo len o hmotné statky a moc, sa z nej vyvinula komplexná osobnosť so záujmom o filozofiu a zmysel existencie, ktorá pochopila bezvýznamnosť svojich predošlých túžob. Odvtedy o nej nikto nemal žiadne správy.
Ona sama mala v pláne vydať sa na veľkú výskumnú výpravu po celom vesmíre. Za necelé dva roky po jej odchode sa vlády zmocnil Omnius.


„Keď si uvedomíš veľkosť vesmíru, ktorý ťa obklopuje, zarazí ťa nedostatok života v tak rozsiahlom priestore. Na základe tohto elementárneho poznania sa život naučil pomáhať inému životu.“

Titánka Hekaté (HD:Kvs)


Na scéne sa znovu objavila v roku 175 P.G., kedy zorganizovala únos/tajné stretnutie s Iblisom Ginjom - zajala jeho loď na spiatočnej ceste z Poritrinu na Salusa Secundus. Do tejto časti vesmíru sa vrátila okolo roku 225 P.G. a zistila, že vládu nad Titánmi prevzal Omnius. Celé roky Džihád tajne sledovala a považovala ho za mimoriadnu zábavu, do ktorej sa nakoniec rozhodla sama zapojiť. Jej motívy neboli celkom jasné, no rozhodla sa Iblisovi Ginjovi a Džihádu pomôcť. Toto spojenectvo sa rozhodli zatiaľ udržať, z politických dôvodov, v tajnosti.

Jej prvým zásahom bola záchrana flotily Džihádu, ktorá útočila na Iks a napriek zničeniu planetárneho Omnia stála pred nevyhnutnou porážkou. Hekaté svojou loďou zabudovanou do centra veľkého asteroidu rozprášila robotickú armádu vesmírnych lodí.

Iblis Ginjo ju o rok neskôr požiadal, aby opätovne zaútočila na Synchronizované svety a on si mohol pripísať zásluhy na ďalších víťazstvách. Za svoj cieľ si vybrala planétu Bela Tegeuse - planétu čiastočne paralyzovanú vírusom, ktorý poškodil miestneho Omnia a ktorého autorom bol Vorian Atreides. Hekaté, vydávajúc sa za posla corrinského Omnia s novou aktualizáciou, prenikla až na planétu a nič netušiaci roboti zaniesli atómovú hlavicu až priamo do riadiaceho centra. Tu explodovala a miestneho Omnia definitívne zničila.

V roku 166. P.G. pristálna na Bela Tegeuse a po tisicke rokov sa opätovne stretla s Agamemnonom a Juno. Tak sa obaja dozvedeli, že za Bela Tegeuse môžu vďačiť práve jej a jej atómovému "darčeku" miestnemu Omniovi. Svoje ďalšie kontakty s hrethgir si však nechala pre seba. Navrhla im spojenie s ľuďmi proti spoločnému nepriateľovi, to však Agamemnon rázne odmietol. Rozhodla sa teda bojovať bez nich.


Pozri tiež


Zdroj