Alexander

Z Herbert's dune

Alexander bol revolucionár žijúci v čase súmraku Starého impéria, jeden z Titánov, neskôr pravdepodobne kymekov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho po starovekom kráľovi zo starej Terry.

Pridal sa k Tlalocovi v snahe zvrhnúť Staré impérium. S pomocou Barbarossom upravenej umelej inteligencie sa jeho skupinke nakoniec skutočne podarilo nastoliť vládu Titánov.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal generál Agamemnón, ktorý v strachu pred smrťou a v túžbe po stáročnej vláde podstúpil premenu na kymeka. Čoskoro ho nasledovali ostatní Titáni.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Zahynul rukami otrokov počas vzbury hrethgir, pred vypuknutím Služobníckeho džihádu a pred udalosťami, ktoré popisuje kniha História Duny: Služobnícky džihád.


Zdroj