Nepriestor

Z Herbert's dune

Nepriestor - miestnosť či akýkoľvek ohraničený priestor, ktorý bol technicky chránený pred odhalením pomocou nepola. Nedal sa odhaliť žiadnymi bežnými prístrojmi - vydával a prijímal žiarenie tak, aby simuloval prirodzený charakter svojho okolia (tzv. mimetická projekcia). Tento priestor nedokázal odhaliť ani navigátor so svojimi predzvestnými schopnosťami. Vynález richeského pôvodu. Všeobecne známym sa stal, až keď podobný princíp objavili aj Iksania. Objaviteľom bol richeský vedec Chobyn, ktorý vstúpil do služieb rodu Harkonnenov. Prvý nepriestor vôbec dal vybudovať barón Vladimír Harkonnen v Strážnej lesnej pevnosti na Giedi Prima. Oficiálne sa za prvý alebo jeden z prvých nepriestorov vôbec považoval ten v Dár-es-Baláte, v ktorom sa našli autentické záznamy Božského imperátora Leta II.
Aby sa dal rozšíriť na celú planétu, musela by byť pri tom použitá všetka energia hviezdy veľkosti 3G.