Zakázaný les

Z Herbert's dune

Zakázaný les - rozsiahly lesný porast na hraniciach Saríru, ktorý plnil rovnakú úlohu ako Hraničný val. O to, aby žiaden živočích lesom neprenikol, sa starali D-vlci. Jeho S-J rozmer bol zrejme okolo 15 km. Jeden z jeho okrajov končil v mieste, kde sa v dávnych dobách nachádzala cesta k Skalnému rozštepu.