Barónia

Z Herbert's dune

Barónia - hlavné mesto planéty Giedi Prima. Megalitická stavba s plastocele a nepriestrelného plaskla, vysoká 950 poschodí, dlhá 45 a široká 30 kilometrov, ktorá na úrovni prízemia nemala jediný otvor. Väzenská sekcia bola v starej časti. Dopravu ľudí i materiálov zabezpečovali výhradne suspenzorové vodiace lúče. Mesto bolo postavené podľa jediného kritéria: umiestniť čo najviac populácie s čo najmenším výdajom materiálu.

Na streche sa nachádzali prepychové nadstavby; hliadkové stanovištia boli na všetkých okrajoch, na pristávacích plochách pre toptéry, pri všetkých vchodoch a okolo všetkých parkov. Sem hore nesmel preniknúť žiaden pach ani hluk. Sluhovia sa museli kúpať a prezliekať do dezinfikovaných šiat.


V čase Gammu sa už volalo Ysai.

Monštruózna budova pretrvala, mesto sa rozrástlo i okolo nej. A bolo naďalej rovnako odpudivé, ako za čias Harkonnenov. Budovy v okolí boli zväčša z odpadových materiálov, chaoticky postavené. Na juhu bola chudobná štvrť. Žila a pracovala tu pestrá zmes ľudí: napr. bordanovia, narkomani, obchodníci a podobne.
Jej horná časť, ktorú obývala elita spojencov Ctených Matre bola zmetená pri klamnom útoku gholu Milesa Tega na planétu.