Jaskyňa hojnosti

Z Herbert's dune


Jaskyňa hojnosti - jaskynný úkryt, v ktorom sa zastavila stráviť deň odpočinku fremenská skupina s vojvodom Paulom Atreidom a lady Jessikou pri ceste do síča Tabr, od ktorého bola vzdialená asi 10-12 kilometrov. Vstupovalo sa sem veľmi úzkou skalnou rozsadlinou. Prebehol tu súboj Paula s Jamisom i Jamisov pohrebný obrad. Bol tu ukrytý za tajnými dverami s prechodovou komorou obrovský fremenský vodný rezervoár napojený na skrytý vetrolap na povrchu. Od dverí sa schádzalo nadol točitými schodmi a ďalšími dverami sa vstupovalo do hlavnej haly, ktorá mala vysoký obmurovaný strop a za nízkym zábradlím vytesaným z prírodnej skaly bola nádrž plná vody - jej dĺžka bola asi 100 metrov a bolo v nej viac ako 38 miliónov dekalitrov vody (zrejme 3,8 milióna hektolitrov).