Lesná strážna pevnosť

Z Herbert's dune


Lesná strážna pevnosť(stanica) na planéte Giedi Prima - prírodná rezervácia na vysočine s pieskovcovými skalami, jaskyňami, prevismi, potokmi a borovicami; s niekoľkými kusmi geneticky vylepšených krvilačných šeliem. Miesto, kde Harkonneni organizovali svoje lovy na ľudí. Uzavretá oblasť, prístupná iba členom rodiny. Pestovali tu svoj najlepší pilingitam.

V časoch Gammu sa stala Pevnosťou Bene Gesseritu.

Neznámy Harkonnen (barón Vladimír Harkonnen) tu dal v roku smrti Elrooda IX. (10 156) postaviť podzemný úkryt - nepriestor, o ktorej vedel iba on, jeho mentat Piter de Vries a synovec Rabban. (Po ich smrti upadol na dlhé storočia do zabudnutia.) Uložil doň do nulentropických kontajnerov všetko, čo sa týkalo rodu Harkonnenov a bolo nutné k prežitiu -> zbrane, potraviny (všetky obsahovali malú dávku melanže) a vodu, genetické záznamy, špinavosti na ostatné rody... Stavalo ju 21 robotníkov, pre ktorých sa stala i vlastným hrobom. Ich kostry (telá) si dal barón pre vlastné potešenie vystaviť za plasklom takmer v strede nepriestoru. Steny boli vyzdobené rodovými znakmi a pornografickými reliéfmi. (Frank Herbert v "Kacíroch Duny" datuje vznik tohoto nepriestoru do obdobia vlády Božského imperátora Leta II. a údajne zaň Harkonneni minuli veľkú časť svojho zostávajúceho majetku.)
Nepriestor mal jedáleň i kuchyňu, perfektne vybavené tréningové miestnosti, knižnicu, strojovňu, zvrhlé harkonnenské prístroje pre vytváranie rozkoše z bolesti, čističky vzduchu a regenerátory kyslíku, dokonca tu boli miestnosti pre konkubíny; vstupovalo sa doň cez plytkú jaskyňu, samotný vchod bol maskovaný ako jej zadná stena. Potom nasledoval automaticky osvetľovaný prístupový tunel, vyzdobený harkonnenskými erbovými grifmi na strope a stenách. Mal niekoľko podlaží. Celkovo mal nepriestor guľovitý tvar s priemerom asi 200 metrov.


V tejto oblasti neskôr vznikla Pevnosť - pôvodne veliace stredisko Rybích hovorkýň, opustené v časoch Rozptylu, neskôr obsadená Bene Gesseritom pre pokusy s gholami Duncana Idaha. Bola to vtedy rozsiahla budova (skôr komplex budov) s trávnatým nádvorím, bielymi stenami a minimálne tromi poschodiami (pravdepodobne viac), ústrednou prehliadkovou a dekontaminačnou sálou, Krídlom zbraní. Široké okolie okolo nej bolo vyklčované a chránené strategicky umiestnenými strážnymi búdkami. Tie boli s centrom spojené podzemnými chodbami. Komplex bol obkolesený hradbami. Súčasťou bolo súkromná pristávacia plocha pre člnky.
Pri útoku na gholu Duncana Idaha bola zničená.