Paulus Atreides

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Paulusa Atreida)

Paulus Atreides (10 089 - 10 154), vojvoda rodu Atreidov. Meno otca vojvodu Leta Atreida v Dune nepadlo. Bol to veľký muž pripomínajúci medveďa, s úzkou ostro rezanou tvárou, úzkym povzneseným nosom, zelenými očami (Mohiamová pri pohľade na Paula Atreida, na portréte mal sivé oči), mohutnou bradou a fúzmi. Na boku mal hlboké jazvy, ktoré mu v mladosti spôsobil saluský býk -> vtedy mu za cenu vlastného zranenia zachránil život jeho mentat assassin Thufir Hawat.

Bol mužom činu, ktorý žil pre prítomnosť a desil sa nečinnosti. Vysoko si cenil riskantnú odvahu. Čestný a vážený človek, považoval svojich poddaných za seberovných a tak sa k nim aj správal. V mladosti spolu s priateľom Dominikom Verniom z Iksu rozdrvil krvavú vzburu na Ekaze, kde bojoval na strane Landsraadom uznaných vládcov tejto planéty. Osobne stál vedľa mladého arcivojvodu Armanda Ekaza pri ceremoniáli, ktorý ho vrátil späť na Mahagónový trón a prevzal Reťaz za statočnosť. Rád fajčil. Atreidi za jeho vlády neboli najmocnejšou ani najbohatšou rodinou v Landsraade, ale výrazne však posilnil ich postavenie.


"Musím vládnuť okom a drápom - ako sokol medzi menšími vtákmi."

vojvoda Paulus Atreides (PkD:A)


V roku 10 114 si vzal za manželku Helenu z rodu Riches. Svadba bola dohodnutá na záchranu aspoň časti prestíže jej rodu a vojvoda na oplátku získal viaceré ústupky a výhody -> najmä riaditeľstvo v CHOAM. Napriek tomu ju spočiatku miloval, láska však rokmi vyhasla. Mal viacero mileniek a možno splodil i niekoľko nemanželských detí. Roztržka sa zväčšovala a ku koncu jeho života bolo manželstvo už iba čisto politické. Mal s ňou jediné dieťa - syna Leta, ktorý sa narodil v roku 10 140.

Po útoku Bene Tleilaxu na Iks poskytol na Caladane azyl deťom Dominika Vernia, čím sám dosť riskoval. Landsraad však nakoniec uznal ich právo na azyl, pokiaľ sa nepokúsia znovu získať svoj rodový titul. Nesúhlas jeho manželky s týmto konaním nakoniec viedol k jeho smrti.

Zahynul pod rohmi čierneho nadrogovaného saluského býka počas býčích zápasov, ktoré vyhlásil na počesť potomkov rodu Vernio, ako symbol ich boja proti nelegálnemu prepadnutiu Iksu. Bola to vražda, pri ktorej ťahal za hlavné nitky z pozadia barón Vladimír Harkonnen, ktorý využil hlboké rozpory vojvodu s manželkou Helenou. Tá si myslela, že bude po jeho smrti sama vládnuť na Caladane prostredníctvom svojho syna Leta.
Jej vykonávateľom bol vrchný stajník Yresk. V tkanivách býka sa našli stopy silného stimulantu a neutralizujúcej látky, ktorá nielenže neutralizovala neurotoxín na banderillách, ale navyše zvýšila uvoľňovanie stimulantu do obehu. Býk sa tak stal v okamihu, kedy ho mal jed spomaliť najnebezpečnejším a vojvoda už na to nevládal dostatočne rýchlo reagovať.

Hlava býka, ktorý ho zabil, visela ako upozornenie pre potomkov aby boli vždy v strehu, v jedálni hradu Caladan. Neskôr bola premiestnená do jedálenskej haly sídla v Arrakéne na planétu Arrakis a nakoniec skončila ako trofej baróna Vladimíra Harkonnena v jeho panstve na Giedi Prima (mesto Harko).

Lady Jessica, konkubína jeho syna Leta, na neho vždy spomínala s nenávisťou a pripisovala mu sebectvo, chlad a necitlivosť, ktoré sa občas u Leta prejavili. Ľudia na Caladane na neho ale spomínali s láskou. (Paulus podľa PkD:A zomrel pred jej narodením, ale v knihe "Duna" z jej spomienok jednoznačne vyplýva, že ho zažila ako živú osobu.)


Pozri aj