Miles Teg

Z Herbert's dune


Ak hľadáte informácie o gholovi Milesa Tega, tak ten má samostatný článok.


Miles Teg ( - ) bol mentatom, majstrom zbraní a slávnym vojvodcom Bene Gesseritu. Jeho matka bola členkou Sesterstva. Mal vynikajúce diplomatické schopnosti a povesť prakticky v celej vtedajšej ľudskej spoločnosti a žiaden z jeho konfliktov nebol veľmi krvavý. Zlyhanie diplomacie vždy považoval za prehru. Bol najspoľahlivejším vojenským veliteľom, akého kedy Sesterstvo malo. Morálna cieľavedomosť Bene Gesseritu sa úplne zhodovala s jeho zásadami. To že tieto zásady boli dôsledkom benegesseritského kondicionovania, nebolo pre jeho mentatskú myseľ podstatné. On sám sa nikdy neriadil "literou zákona". Rozhodujúca bola morálna spravodlivosť. Ďalšou vlastnosťou, ktorú na ňom Sesterstvo oceňovalo, bola lojalita a schopnosť pochybovať.
Pri odchode na odpočinok dostal za svoje služby Zlaté slnko - vyznamenanie Sesterstva.


"Právo znamená skloniť sa pred zákonom - a zákon môže byť vrtošivá milenka, ktorá je neustále vystavená rozmarom a predsudkom tých, ktorí zákony vykonávajú. Šlo o spravodlivosť, čo je omnoho hlbšia vec. Ľudia, o ktorých sa rozhoduje, musia cítiť, že rozhodnutie je spravodlivé."

bašár Miles Teg (KD)


Choval nechuť ku kreslopsom a inému živému nábytku a dával prednosť prírodným tkaninám. Mal rád daniánsku marinetu. Bol vysoký (viac ako 2 metre), štíhly a svalnatý, s veľkou hlavou, dlhou tvárou s ostrými rysmi, orlím nosom, modrými očami a silnými kosťami. V mladosti mal plavé vlasy, ktoré neskôr stmavli. Bol potomkom Atreidov (podľa vlastných slov vzdialeným predkom Ghanimy Atreidovej a mal v žilách Sioninu krv) a pozoruhodne sa podobal na Leta Atreida, iba bol o niečo vyšší. Žena mu zomrela, keď mal 259 rokov. Jeho matkou bola Ctihodná matka Janet Roxbroughová, otec Loschy Teg bol úradníkom CHOAM. Zomrela necelý rok po smrti otca. Jeho mladší brat sa volal Sabine. Mal i bližšie neurčený počet detí; najstaršia dcéra sa volala Dimela. Na odpočinku sa intenzívne zaujímal o poľnohospodárstvo a jeho rozsiahle pozemky na Lernaeuse boli vlastne veľkou pokusnou záhradou. Jeho rodina tu žila už tri generácie.
Matka ho naučila rozoznávať Tvarových tanečníkov. Naučila ho i ako prehliadať aj ich vlastné masky a sexuálne signály. Toto bolo zakázané učenie a on ho vždy tajil.

Pred dovŕšením 13. roku života odišiel do benegesseritskej pevnosti na Lampadas, aby sa tam vzdelával a stal sa z neho mentat - bojovník. Láska a posvätná úcta, ktorú prechovával k svojej matke, tu bola šikovne prenesená na Sesterstvo.

Bojoval napr. na Andioy, Markone, Arbeloughu, Kroinine, Ponciarde, Renditai, navštívil mnoho planét. V bližšie neurčenom čase bol modifikovaný: mal napríklad v lebke zabudovaný pulzný časový spínač, ktorý zobrazoval svoje grafické signály priamo do jeho zrakových centier. Aktivoval sa silným stiskom zubov.

Keď ho Sesterstvo povolalo, aby ochránil pred assassinmi dvanásteho gholu Duncana Idaha a stal sa pre neho Majstrom zbraní, bol už na odpočinku. On sám mal v tom čase 297 štandardných rokov. Na korení závislý nebol. Sídlo tohoto projektu bolo v Pevnosti na planéte Gammu. To sa mu veľmi nepáčilo, považoval totiž mobilitu za základ úspechu a pasívnu obranu nepovažoval za efektívnu. O pridelenie na Gammu nestál, považoval to za zásah do svojho zaslúženého odpočinku. No dokázal si spočítať, čo by odmietnutie Bene Gesseritu znamenalo, veď pre nich pracoval celý život. O dôležitosti celej veci svedčilo i to, že ho o to prišla požiadať Matka predstavená Tarazová osobne. Mal dohliadnuť na gholov vojenský výcvik, nahradzovať mu do istej miery otca a jeho podoba mala o 8 - 9 rokov slúžiť na prebudenie jeho spomienok.

Rýchlo si uvedomil negatívny postoj Schwangyuovej voči projektu ghola. I Tarazová mu prízvukovala, aby ju držal od gholu čo najďalej.

Cítil, že jeho zverenec je ohrozený a pripravoval sa na boj. Dostal tiež varovanie od Tarazovej a pri ich osobnom stretnutí rozkaz "prebudiť" gholovu pôvodnú osobnosť. Oznámila mu, že budú podniknuté zúfalé pokusy ho zabiť alebo zajať predtým, ako bude prebudený. Zistil, že je spolu s Odradovou (o ktorej krátko nato zistil, že je vlastne jeho dcérou) v rukách ľudí z Rozptylu a bez násilia sa mu podarilo ich "oslobodiť".

V Pevnosti na Gammu mu Odradová prezradila, že je autorkou Atreidského manifestu. Mal poznať celé plány Sesterstva, stať sa očami Bane Gesseritu. Tarazová od neho chcela, aby za nich urobil ľudské rozhodnutie. Miles považoval Ctihodné matky do istej miery za bytosti vyčlenené z ľudstva ako takého. Myslel si, že sa už necítia ľudsky, že je v nich medzera, že im chýba niečo, čo si samé odstránili. Akoby cítil, že ich naučili odmietnuť lásku. Odradová krátko potom odletela na Rakis.

Keď mal Duncan Idaho takmer 16 rokov, zaútočili na Pevnosť Tvaroví tanečníci. (Sú známky, že do útoku sa zapojili buď hneď alebo krátko potom Ctené Matre.) Útok sa mu podarilo spolu s Patrinom odraziť. Nejakým spôsobom v ňom mala prsty i Schwangyuová, preto sa rozhodol spolu s Lucillovou a Duncanom pevnosť radšej opustiť.
Patrin im pripravil únikovú cestu - zaviedla ich do starého harkonnenského nepriestoru, ktorý kedysi dávno objavil (nachádzal sa 4 dni chôdze od Pevnosti, najskôr 3 dni severovýchodne do hlbokých lesov, potom iným neurčeným smerom jeden deň).

Pochopil plány Lucillovej s Duncanom a rozhodol sa ich prekaziť - vyžadovala to od neho akákoľvek mentatská projekcia, ktorej bol schopný v otázkach chlapcovej bezpečnosti a zdravého rozumu. Prebudenie jeho gholovských spomienok muselo prísť skôr ako vtlačenie Lucillovej. Vedel, že to bude ťažké, muselo to vyzerať ako náhoda. Proti rozzúrenej Ctihodnej matke by veľa šancí nemal.

Hoci ten proces považoval za nechutný, riadil sa presne inštrukciami Sesterstva pre prebudenie gholu a vrátil Duncanovi Idahovi jeho "staré spomienky". Najprv slovne a potom fyzicky ho vyprovokoval k útoku, ktorý viedol ku kríze a prebudeniu pôvodnej osobnosti. Lucillovú to veľmi rozhnevalo.

Všimol si, že Duncan sa stal samostatnou osobnosťou, ktorá sa rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia. Lucillovej neveril a bránil jej vykonať poslanie, ktoré mala určené. To Teg považoval za veľmi nebezpečné.

Našiel Burzmaliho značky v blízkosti nepriestoru a i vzhľadom na rastúce napätie medzi gholom a Lucillovou sa rozhodol úkryt opustiť. Burzmali vypracoval únikový plán, kde dôležitú úlohu hrali jeho noví spojenci. Namiesto stretnutia s Burzmalim sa na dohodnutom mieste okrem neho zrazu objavilo niekoľko pristávajúcich nekorábov a Tvaroví tanečníci. Teg gholovi a Lucillovej prikázal vydať sa za Burzmalim, zatiaľčo on sa pokúsil útočníkov zdržať. Neočakával, že to prežije... po tom, čo spôsobil útočníkom veľké straty, ho pri únikovom manévri zasiahla ochromujúca včielka.

Zajali ho Tleilaxania a ľudia z Rozptylu a snažili sa ho vypočúvať pomocou T-sondy. Tá mu spôsobovala neznesiteľnú bolesť, ktorá sa dala porovnať iba s utrpením pri melanžovej agónií. Tá v ňom prebudila dosiaľ nevídané schopnosti: dokázal svoje reakcie zrýchliť na takú mieru, že sa mu zdalo, akoby sa okolo neho výrazne spomalil čas + získal tiež schopnosť akéhosi krátkodosahového predzvestného zmyslu. Jeho metabolizmus i trávenie sa neuveriteľne zrýchlilo - zodpovedalo tomu i potom množstvo potravy, ktoré musel prijímať. Pozabíjal svojich väzniteľov a vydal sa do Ysai.
Na ceste mu pomohlo viacero jeho bývalých spolubojovníkov. Nakoniec sa bezpečne dostal na kontaktné miesto v Ysai, kde ho privítal Muzzáfar, v ktorom vycítil zradu.
Ten ho priviedol k Ctenej matre, údajne najmocnejšej zo všetkých, ktoré prileteli na Gammu (alebo z Rozptylu, z kontextu to nie je jasné). Stretli sa v banke a Tega prekvapilo, aká bola stará. Dala mu najavo, že sa stane ich otrokom, i keď presne nechápal, akým spôsobom to chcú dosiahnuť. Zmena v jeho tele stále prebiehala a on náhle pochopil záver Tyranovho plánu (?). Pochopil zároveň, akého druhu je hrozba Ctených matre, zrýchlil svoje reakcie a pozabíjal všetko živé v budove.

Zastavil sa v podniku svojho bývalého spolubojovníka, kde sa stretol s profesorom Delnayom. Požiadal ho o pomoc: aby zariadil jeho dopravu na miesto, kde sa stretávali jeho bývalí vojaci. Teg s ním potom - zamaskovaný ako bordanský dozorca - na príslušné miesto odišiel. Tam zorganizoval ozbrojenú skupinu, ktorá sa zmocnila nekorábu z Rozptylu (jednou z Tegových nových schopností bolo tieto nekoráby vidieť).

S nekorábom vyzdvihol Lucillovú, Burzmaliho, Murbellu a gholu a odletel na Rakis. Vedel, kde ich hľadať, pretože súčasťou jeho nových schopností bolo i "vidieť" nekoráby. Pristáli v púšti, pretože Ctené matre spolu so svojimi tleilaxanskými spoločníkmi z Rozptylu mali v rukách už väčšinu rakiských miest.
Vyzdvihol Odradovú a Sheeanu i s červom, na ktorom prišli. Videl, čo musí urobiť: odviesť pozornosť spôsobom, ktorý vyvolá hystériu Ctených matre a ktorý sa skončí premenou Rakis na spálené trosky bez života.

Nekoráb s červom, gholom, Sheeanou, Lucillovou, Odradovou, Murbellou a Burzmalim odletel na Kapitulu. Miles Teg sa obetoval, zostal so svojimi spolubojovníkmi na Rakis a odviedol pozornosť tak, že Ctené matre ju nakoniec premenili na spálenú planétu bez života.

Svoju poslednú vôľu uložil do submolekulárnych záznamových systémov nekorábu. Bolo tam množstvo informácií: o tom, ako rozbehnúť cyklus červ - melanž na ľubovolnej planéte; o podstate Ctených matre. Svojim novým pohľadom na vec spôsobil, že Sesterstvo konečne otvorilo oči a muselo preskúmať a prehodnotiť svoje Archívy i Zdedené spomienky.


"Mená skutočne bohatých a mocných sa dozviete iba málokedy. Vidíte iba ich hovorcov. V politickej aréne dochádza občas k výnimkám, ale ani tak sa neodhalí úplná štruktúra moci."


"Zápis histórie je v podstate iba proces odvádzania pozornosti. Väčšina historických popisov odvádza pozornosť od tajných vplyvov v pozadí zaznamenaných udalostí."

závet Milesa Tega (KD)


Pozri aj