Piter de Vries

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Pitera de Vriesa)


Piter de Vries - Brad Dourif vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Piter de Vries ( - 10 191), osobný krivý mentat baróna Vladimíra Harkonnena (Zdá sa, že barón už pred ním nejakých mentatov mal.). Chudý, vysoký, s dravčími rysmi a vysokým hlasom. Rád sa pohyboval nepozorovane. Jeho myseľ síce fungovala ako mocný stroj, ale jeho telo bolo rozmaznané, chudé a slabé. Bol nevysoký, štíhly a mal zženštilý vzhľad -> i jeho hlas bol "sladko melodický". Bol emočne labilný a podliehal vášnivým výbuchom. Dostal mentatský výcvik od Bene Tleilaxu. Mal i assassinský výcvik. Krv, smrť a bolesť ho vždy priťahovali.

Podieľal sa na prípravách plánu, ktorým chcel barón ponížiť Sesterstvo pri druhej kopulácií s Ctihodnou matkou Gaius Helenou Mohiamovou. Nervovou rušičkou zo zálohy ju ochromil a umožnil ju tak barónovi znásilniť.

Navrhol barónovi ako reakciu na tajnú dohodu medzi padišáhom imperátorom Elroodom IX. a Tleilaxanmi o možnej výrobe syntetickej melanže (Harkonneni sa nejakým spôsobom dozvedeli o jej existencií) nasledovný postup: Narušiť alebo zničiť tleilaxanský výskum melanže na Ikse, zlikvidovať všetky pohľadávky, vytvoriť zásobu hotovosti, zvýšiť produkciu melanže na Arrakis a vyťažiť s nej čo najviac peňazí. Mohli sa spoľahnúť iba na seba, pretože všetkým ostatným by lacné syntetické korenie vyhovovalo. Potrebovali niekoho, kto by bojoval za nich bez toho, aby vedel o čo ide. Najvhodnejším kandidátom bol rod Atreidov so svojim čestným záväzkom voči rodu Vernio. Navrhol vyvolať vojnu medzi Atreidmi a Bene Tleilaxom, čim by sa zabili dve muchy jednou ranou -> zničilo by sa nebezpečenstvo možnej výroby náhrady melanže a zároveň i rod Atreidov, ich odveký nepriateľ. Použil na to prvý nekoráb v histórií, ktorý pre Harkonnenov vyrobil richeský vynálezca Chobyn (po jeho dokončení ho vlastnoručne zavraždil). Tento nekoráb potom - pilotovaný Glossu Rabbanom - vykĺzol z harkonnenskej fregaty počas transpriestorovej cesty maxitrajleru na korunováciu nového imperátora Shaddama IV. na Kaitan. Priblížil sa tesne k atreidskej fregate a vypálil na tleilaxanské lode multifázové projektily, pričom jednu zničil a druhú vážne poškodil. Vzhľadom k plamennému prejavu vojvodu Leta pred Landsraadom, ktorým obvinil Tleilaxanov zo zákerného útoku na rod Vernio, si každý myslel, že útok bol dielom Atreidov.


"Búrka plodí búrku. Hnev plodí hnev. Pomsta plodí pomstu. Vojna plodí vojnu."

benegesseritská hádanka (PkD:?)


Sleduje postupné chátranie baróna Harkonnena a neúspechy a smrť mnohých lekárov, ktorí sa ho pokúšali vyliečiť. Nakoniec ho barón požiadal, aby mu obstaral Súkovského doktora. A to i napriek tomu, že by tým jeho ochorenie vyšlo najavo - vyvolával totiž celé roky dojem, že jeho stav je dôsledkom jeho hýrivého života. Barón mu preto prikázal použiť neoficiálne kanály. ...našiel doktora Wellingtona Yueha, ktorého si barón za obrovskú finančnú čiastku prenajal od rodu Riches.

Doktor Yueh ale odmietol spolupracovať. Bol hlboko ponorený do technických výskumov na vedeckom satelite Korona, obiehajúcom okolo planéty Riches a nevidel žiaden dôvod ich prerušovať. Piter de Vries, ktorý bol na Riches vyslaný, aby dojednal detaily, pochopil, že tomuto človeku ešte nikto nikdy neublížil, nikto ho nezlomil... a začal to brať ako osobnú výzvu. Momentálne sa však neodvažoval vrátiť na Giedi Primu bez neho. Nakoniec sa mu ho podarí presvedčiť ponukou obrovskej finančnej odmeny, aby sa chorobu aspoň pokúsil diagnostikovať. Yueh nakoniec súhlasil. (Z originálnych románov Franka Herberta vyplýva, že Barón bol tučný kvôli svojej genetickej dispozícií a prejedaniu.)

Aby sa dostal do hlbokého mentatského tranzu, experimentoval často s rôznymi drogami. Tieto testy na ňom vykonávali samotní Tleilaxania ešte predtým, ako bol predaný barónovi, on v nich však pokračoval, veriac, že tak vylepšuje svoju myseľ. (V PkD:A je popísaná jeho závislosť na šťave safó. Táto sa v knihách FH nespomína, naopak spomína sa Piterova závislosť na melanži, o ktorej zasa v PkD:A nie je ani zmienka. Zdroj: alt.fan.dune)

Vymyslel spôsob ako vydierať Bene Gesserit použitím Veľkej Konvencie. Malo to barónovi pomôcť vymôcť z nich liek na svoju chorobu. Vďaka hlúpej chybe Glossu Rabbana, pri ktorej rod Harkonnenov prišiel i o nekoráb, však skončil fiaskom.

O 18 mesiacov neskôr sa mu podarilo do domácnosti vojvodu Leta Atreida prepašovať svoju agentku Chiaru Raš-Olinovú, ako dvornú dámu Kailey Verniovej.

Barón ho v neurčenom čase poveril dohľadom nad rodinným majetkom rodu Harkonnenov, vrátane tajných zásobární melanže.

Potom, ako sa v roku 10 174 Abulurd Harkonnen, nevlastný brat jeho pána, oficiálne vzdal tohoto mena aby zaistil svojmu synovi výchovu nepoškvrnenú spôsobmi Harkonnenov, navrhne barónovi pomstu: odňať tohoto syna, Feyd-Rauthu Rabbana, z jeho starostlivosti a vychovať ho podľa svojich predstáv...

Piter de Vries, popisovaný v Predohrách, v poslednej zomiera. Podľa Briana Herberta a Kevina J.Andersona je Pier de Vries z pôvodnej Duny vlastne gholom. Síce nikdy nezískal spomienky svojho predchodcu, ale za 15 rokoch v barónových službách sa mu nejaké predsa len obnovili a barón sám mu umožnil prístup ku všetkým údajom, týkajúcich sa jeho "predkov". Vladimír Harkonnen ich totiž všetkých považoval za rovnakých. Zdroj: www.dunenovels.com.

Predpovedal, že lady Jessica porodí vojvodovi Letovi Atreidovi dcéru... bol to jeden z jeho mála omylov...

Nasleduje medzera v jeho živote, ktorá je zahalená tajomstvom. Znovu sa objavuje na scéne dejín v čase preberania Arrakis rodom Atreidov a podieľa sa na plánoch baróna Vladimíra Harkonnena na ich zničenie. Barón v tomto čase pomaly prestával veriť v jeho užitočnosť a začal uvažovať o jeho odstránení.
Je zrejmá jeho hlboká závislosť na melanži -> mal modré beľmá očí. Výrazne sa na pláne zničenia rodu Atreidov podieľal (pravdepodobne bol jeho hlavným autorom), za čo mu barón sľúbil podiel na koristi -> lady Jessiku. (Z kontextu - zdá sa - vyplýva, že je autorom spôsobu, ako prinútiť Súkovského doktora zradiť. Využitie doktora Yueha sa mu však už neveľmi páčilo, upozorňoval na možnosť upútania prílišnej pozornosti Imperátora na rod Harkonnenov.)

Harkonneni ponúkali za krispel milión solárov - bol totiž symbolom fremenov a človek s modromodrými očami (ako mal Piter de Vries) sa s jeho pomocou mohol dostať bez podozrenia do ktoréhokoľvek síča.

Po útoku na Arrakis barón splnil svoj sľub a odovzdal mu do rúk lady Jessiku. Dal mu však na výber: Jessiku a vyhnanstvo z Impéria, alebo vojvodstvo na Arrakis, ktorému by vládol jeho menom podľa vlastného uváženia. Piter najviac zo všetkého túžil po moci (Jessiku chcel len preto, že bola symbolom moci) a preto si vybral vojvodstvo -> netušiac, že barón ani v najmenšom nemal v úmysle svoju ponuku splniť. (Ten sa ho prakticky už rozhodol zbaviť, predstavoval preňho už konkrétne nebezpečenstvo a prestal byť takmer užitočný. Chcel ho naposledy využiť ako krutého despotu pri krátkej vláde na Arrakis. Chcel, aby ho ľud smrteľne nenávidel a po jeho smrti privítal barónovho nástupcu Feyd-Rauthu ako Spasiteľa.)
Barón teda nechal rozhodnutie o osude Jessiky a Paula na ňom. Pôvodne chcel držať Jessiku v šachu vyhrážkou, že ublíži jej synovi, avšak po barónovom varovaní a ponuke sa ich rozhodne dať odviesť do púšte a zanechať napospas červom, ktoré zničia všetky dôkazy. Nie osobne - tiež sa bál Hovorkyne pravdy.
O niekoľko hodín nato zavraždil doktora Yueha, zradcu, ktorý im umožnil poraziť Atreidov. Následne ho barón obvinil, potom ako zistil, že vojvoda Leto Atreides nemal pri sebe svoj pečatný prsteň, že konal prirýchlo a neuvážene.
Ako hlavný barónov mučiteľ sa zúčastnil výsluchu vojvodu Leta a bol zasiahnutý jedom z dutého zuba, určeným barónovi...


"Tušiť vlastnú smrteľnosť znamená poznať začiatok hrôzy; nezvratne zistiť, že si smrteľný, znamená ukončenie hrôzy."

Benegesseritské porekadlo (DD)