Rybie hovorkyne

Z Herbert's dune

Rybie hovorkyne, tiež členky Imperiálnej spoločnosti Rybích hovorkýň. Ich škola bola v Slávnostnom meste Onn na planéte Rakis. Skupinu tvorili iba už v detskom veku vyberané ženy, fanaticky oddané Božskému imperátorovi Letovi II. Boli jeho strážou a armádou.
Bene Gesserit sa ich opakovane pokúšal získať na svoju stranu, vždy úplne bez úspechu.

Vyvinuli sa v podstate zo šedoutov. Pôvodne to boli bojovníčky (armáda imperátora Leta II.) a mali na planétach Impéria svoje posádky. Neskôr ich Leto II. začal smerovať i do iných poslaní ako vojenských a náboženských, čo spôsobilo rast ich vážnosti v očiach miestneho obyvateľstva. Zdá sa, že rituálne náboženské úkony vykonávali najmä ich druhovia a dôstojníci - teda muži. Používal ich aj ako tajné agentky. Nikdy ich nepokladal za svoje kňažky. Od detstva boli cvičené, aby zabraňovali nespravodlivosti, kedykoľvek a kdekoľvek to bolo možné.

Meno dostali podľa toho, že v hlbokej minulosti prvé kňažky hovorili v snoch s rybami a dostávali od nich rady. Leto považoval mužskú armádu za príliš nebezpečnú pre svoju civilnú základňu. Keď nemala vonkajšieho nepriateľa, vždy sa obrátila proti vlastným ľuďom. Navyše v nej boli vždy silné homosexuálne sklony, ktoré sa ventilovali jednaním spôsobujúcim bolesť - či už sebe alebo iným. Ženy tieto problémy nemali, rýchlo dospievali a nezostávali v štádiu latentnej adolescencie, ako muži. Navyše boli pokračovateľky rodu a viac si cenili ľudský život.
Homosexuálne sklony sa však v mladosti prejavovali aj u nich a Leto ich nijako nepotlačoval. Väčšina z toho vyrástla.


"Duncanovia vždy považujú za čudné, že si do svojich bojových jednotiek vyberám ženy, ale moje Rybie hovorkyne sú dočasnou armádou vo všetkých zmysloch toho slova. Aj keď ženy dokážu byť divoké a zlé, predsa len sa vo svojom bojovom zaujatí významne líšia od mužov. Kolíska stvorenia ich úplne predurčuje k tomu, aby sa viac snažili ochraňovať život. Už dokázali, že sú najlepšími strážcami Zlatej cesty. To posilujem aj svojim plánom výcviku. Na čas sú odlúčené od bežných činností. Dávam im zvláštne spoločné zážitky, na ktoré môžu s potešením spomínať po celý zvyšok života. Dorastajú v spoločnosti svojich sestier v prípravách na dôležitejšie udalosti. To, čo človek zdieľa s inými v takomto spoločenstve, ho vždy pripravuje na väčšie udalosti. Ich dni medzi sestrami pokryje závoj nostalgie a urobí z nich niečo iné, než čím skutočne boli. Takým spôsobom dnešok mení históriu. Všetci súčasníci nežijú vždy v tom istom čase. Minulosť sa stále mení, ale málokto si to uvedomuje."

Božský imperátor Leto II.: Ukradnuté denníky (BID)


Z ich radov pochádzali členky Imperiálnej stráže (Kráľovskej gardy). Ich veliteľom boli gholovia Duncana Idaha. Mali aj akolytky. Všetky osobné strážkyne Leta II. boli cvičené ako ľudské záznamníky.


Znaky

Nosili (tmavo) modré a zelené uniformy s atreidským sokolom v červenom venci na ľavej strane hrudníka. Hodnosť určovala farba lemovania a sokola.
Žiačky školy Rybích hovorkýň nosili krátke zelené šaty.


Obrady


Rybie hovorkyne po smrti Leta II.

Po smrti Leta II. došlo k obrovskej kríze. Nedostatok korenia, strata absolútnej kontroly, uvoľnenie tisícročných obmedzení... Následkom bolo násilie, nenávisť, hladomory. Zásoba korenia ukrytá v síči Tabr Letom II. sa zlými rozhodnutiami Rybích hovorkýň rýchlo rozkotúľala. Došlo k novému prirodzenému výberu - prudkému vzostupu pôrodnosti spojenému s poklesom zdrojov potravy. Gilda bola bez korenia bezmocná... Ľudia dostali tvrdú lekciu a museli sa naučiť prežiť. A základom boli Rybie hovorkyne, ktoré učili, ako prežiť. To bol vlastne základný dôvod ich existencie, preto ich Leto II. ako skupinu vytvoril...

Údajne sa v Rozptyle podieľali spoločným úsilím s Ctihodnými matkami na vzniku Ctených matre vo "vypätom okamihu blížiaceho sa konca (?)". Ich demokracia sa premenila na autokraciu Ctených Matre. Demokracia padla, porazená vlastnými excesmi alebo rozožratá byrokraciou. Najskôr štátna služba zaodená do klamstiev, že jedine takto možno zamedziť demagogickým výstrelkom a straníckemu obsadzovaniu úradov. Potom akumulácia moci na miestach, kam nedoliehali hlasy voličov a nakoniec šľachta..."Tyrania menšiny v maske väčšiny," ako ju nazývala Matka predstavená Odradová.

V období návratu ľudí z Rozptylu z bývalej armády Leta II. zostali už iba pozostatky (pravdepodobne ich bolo dosť vyhnaných počas Hladomoru). Tzv. Rada Rybích hovorkýň zdedila základ Atreidského impéria. Dostala sa však pod kontrolu Bene Tleilaxu, ktorého noví Tvaroví tanečníci nahradili jej kľúčové predstaviteľky.
Moderní nositelia ich mena mali na Rakis len malú obchodnú a výzvednú delegáciu zloženú z mužov i žien. Dávny pôvod už pre ich súčasnú činnosť nebol dôležitý. Väčšinou fungovali ako predĺžená ruka Iksu, s ktorým sa pred dávnymi časmi po Hladomore spojili - ako reakcia na prelomenie monopolu na korenie Bene Tleilaxom. Natoľko sa uchýlili od svojich dávnych záväzkov, že už mali iba veľmi malý vplyv, a to, na čo vplyv mali, ovládali Tleilaxania svojimi Tvarovými tanečníkmi. V podstate degenerovali na púhy byrokratický aparát bez skutočnej moci, ktorý mal vo svojich radoch rovnaký podiel mužov i žien.

Nakoniec sa ako satelit Iksu stali minulosťou a postupne speli k zániku.


OsobnostiRody a Veľkorody
Atreides | Canidar | Corrino | Dalamak | Dyvetz | Ekaz | Fazel | Gináz | Hagal | Harkonnen
Hassik V. | Mettuli | Moritani | Mutelli | Riches | Taligari | Teranos | Tantor | Venette | Vernio | Wayku
Spoločenstvá
Assassini | Bene Gesserit | Bene Tleilax | Bordanovia | Cech žonglérov | Cirkev Šaj-hulúda | Ctené Matre | Čarodejnice z Rossaku
Dur | Fedajkíni | Fremeni | Futári | Harkonnenská garda | CHOAM | Imperiálni planétológovia | Kňazi Zlatého elixíru | Kogitori
Kozmická Gilda | Kult Mahdího ducha | Kwizarat | Liga vznešených | Makisti púšte | Mentati | Pašeráci | Psovodi | Rád Hormu
Rybie hovorkyne | Sardaukari | Serafínky | Sestry v odlúčení | Spoločenstvo verných | Súkova škola | Synchronizované svety
Tiregovia | Titáni - kymekovia | Vydedenci | Zarr Sadus | Zbrojmajstri | Zensunniti | Zenšíiti | Zlodeji vody | Židia