Duncan Idaho

Z Herbert's dune


Duncan Idaho (originál)

Duncan Idaho - Richard Jordan vo filme D.Lyncha: Duna (1984).

Duncan Idaho (10 146 - 10 191)


Narodil sa na planéte Harkonnenov Giedi Prima. (FH o jeho rodnej planéte písal iba to, že sa tam Duncan v mladosti naučil prežiť tak, že utekal do jej vysokých skál. Skrýval sa pred harkonnenskými lovcami otrokov.) Bol o 6 rokov mladší ako vojvoda Leto Atreides. Mal čierne kučeravé vlasy, snedú oválnu tvár s trochu plochými ale ostrými rysmi, vysoko posadenými lícnymi kosťami, bradavicou na brade a hlboko posadené, tmavo modré alebo tmavo zelené oči (podľa smeru dopadu slnečných lúčov). Rodičia boli drobní harkonnenskí štátni úradníci, žijúci v meste Harko. Bol veľmajstrom meča z rodu Ginázov, jedným z najlepších šermiarov v dejinách, atreidským poradcom a vojenským géniom. Jeho život niesol v dospelosti zreteľnú pečať rodu Atreidov - vernosť, fanatické dodržiavanie morálneho kódexu, rýchly hnev a rýchle upokojenie. Ľahkomyseľný sveták. Milenec mnohých žien. O tvrdeniach iných väčšinou pochyboval a len tak ich neprijal za pravdivé či svoje.

Ako 7-ročného ho s celou rodinou uväznili -> udala ich Janess Milamová, ich kolegyňa v práci. Bol mučený (cvičený) vo väzenskom meste pod hlavným mestom Giedi Primy Barónie pre lovecké hry Harkonnenov. Keď sa mu podarilo vyhrať v rámci tréningu nad stopármi, vybral si ho pre svoj lov Glossu Rabban a aby zvýšil jeho motiváciu, pred očami mu zabil oboch rodičov. (V knihe "Božský imperátor Duny" sa spomína, že mal sestru, ktorú zavraždili Harkonneni. V PkD:A o tom nie je ani zmienka. V "Kacíroch Duny" sa píše, že jeho matka zahynula v rukách Harkonnenov, predtým ju však mučili. Rovnako sa spomína mladá žena, jeho spoločníčka, ktorá ho zradila Harkonnenom.) Počas lovu v Lesnej strážnej pevnosti však Duncan prelstil harkonnenských lovcov, vyrezal si z ramena lokalizačný majáčik, zmocnil sa laserpalu a piatich zabil. Nakoniec ho pred istou smrťou zachránila tá, ktorá zradila jeho rodičov pre svoju vlastnú, malichernú pomstu. Za zradu jeho rodičov totiž čakala nejaký zisk - peniaze, lepšie postavenie. Nič však nedostala a preto sa rozhodla pomstiť Harkonnenom tým, že im prekazí ich obľúbený lov. Odviezla ho k nezávislému kozmodrómu Gildy, kde ho prepašovala na palubu nákladnej lode smerujúcej na Caladan. Požiadala ho, aby osobne vyhľadal vojvodu Paulusa Atreida, porozprával mu svoj príbeh a požiadal o službu na jeho dvore. Myslela to ako krutý žart, pretože si bola istá, že takýto otrhanec nemá šancu nikdy vkročiť do veľkej dvorany hradu Caladan, ale že sa o to bude napriek tomu stále snažiť. Netušila však, čoho bol malý chlapec schopný, ani to, aký mal vojvoda srdečný vzťah k svojim poddaným. Zrada ju nakoniec vyšla draho; Harkonneni ju vysadili na púšti Arrakis a privolali červa.

Duncan Idaho - James Watson vo filme J.Harrisona: Frank Herbert´s Dune (2000)

Loď pristála na druhej pologuli Caladanu ako bol hrad. Pre chlapca, ktorý dovtedy poznal iba špinavú Giedi Primu, bola táto planéta rajom. Pracoval ako pestovateľ ryže pundi, opravár sietí na rybárskej lodi (mal iba 9 rokov) a týždeň za týždňom sa približoval k svojmu cieľu. Vojvoda Paulus Atreides mu udelil audienciu, vypočul si jeho históriu a prijal ho do svojich služieb ako pomocníka vrchného stajníka Yreska.


Pracoval tu spokojne niekoľko mesiacov, keď si krátko pred plánovanými býčími zápasmi na počesť Rhombura a Kailey Verniových všimol, že saluské býky sú nepokojné, agresívne a náladové. Vrchný stajník ho vysmial a podozrieval ho so špicľovania pre Harkonnenov; aj niektorí ďalší robotníci mali podobné výhrady. V deň býčích zápasov bol vybratý býk ešte viac rozdráždený. Opakovane na to upozorňoval Yreska, ten ho však namiesto vypočutia zavrel do prázdneho boxu v stajniach.

Vojvoda nakoniec zahynul pod rohmi býka nadopovaného stimulantmi. Po jeho smrti bol v dôsledku svojho pôvodu jedným z hlavných podozrivých, ale jeho úprimné správanie a vysvetlenie ho veľmi rýchlo zbavilo podozrenia. Naopak Yresk pôsobil pri výsluchu príliš teatrálne a ako sa neskôr ukázalo, bol to on, kto býka na pokyn Heleny Atreidovej, vojvodovej manželky, nadrogoval.

Vojvoda mu veľmi chýbal a vždy naň spomínal ako na svojho záchrancu a dobrodinca. Keďže časy súbojov s býkmi na Caladane minimálne dočasne skončili, rozhodol sa Leto, že by z neho mohol byť dobrý osobný strážca a zabezpečil mu najskôr miestny výcvik.
Podľa kníh Franka Herberta (BID) ho z harkonnenského otroctva zachránil Leto Atreides a prijal ho do svojej domácnosti ako syna.


"Je múdre pozorovať tých, ktorí prežívajú, a učiť sa od nich."

učenie Bene Gesseritu (DD)


Postupne sa stal jedným z najvernejších členov dvora rodu Atreidov a najlepším bojovníkom vo výcviku. Ako 20-ročný už pomaly dospel na hranicu toho, čo ho dokázal mentat-assassin Thufir Hawat naučiť. Bol následne prijatý na svetoznámu akadémiu Zbrojmajstrov na planéte Gináz (rod Gináz bol dávny vojenský spojenec rodu Atreidov.) a pevne rozhodnutý stať sa Zbrojmajstrom. Vojvoda Leto mu na rozlúčku daroval meč vojvodu Paulusa. Odchádza tam v roku 10 166.

Po príchode na Gináz boli jeho romantické predstavy konfrontované s tvrdou skutočnosťou. Inštruktorom prvej fázy výcviku bol Jamo Reed... a spoznal pri nej svojho budúceho priateľa Ressera. Druhú fázu viedol Jeh-Wu, tretiu legendárny Mord Cour. K jeho ďalším učiteľom patrili Rivvy Dinari a Whitmore Bludd. Mal učiteľov tai-či i nindžutsu. Patril k najlepším študentom. Keď však v roku 10 170 vikomt Moritani porušil svoj sľub Shaddamovi IV., že sa zdrží ďalších útokov voči rodu Ekaz a jeho agenti uniesli brata a najstaršiu dcéru arcivojvodu Armanda Ekaza a verejne ich popravili, rozhodli sa na Gináze všetkých študentov z Grummanu, ktorí tento čin neodsúdili, vylúčiť. Duncan s nimi sympatizoval, pretože lojalitu považoval za prejav cti; on sám by v prípade voľby medzi rodom Atreidov a Ginázom nevolil inak.
Vnútorne celkom s pojatím cti Zbrojmajstrov nesúhlasil:

"Keď sa necháte zväzovať nezmyselnými pravidlami, porazí vás každý protivník, ktorý je ochotný tieto pravidlá porušiť."

Nakoniec výcvik úspešne ukončil (10 174), zvládol i Koridor smrti. Po následných oslavách ho však spolu s Hiihom Resserom zajali vojaci rodu Moritani, ktorí tajne zaútočili na Gináz. Podarilo sa im uniknúť.
Krátko nato rod Moritani zaútočil na Gináz otvorene svojimi leteckými silami, porušiac všetky pravidlá kanly. S veľkými obeťami sa im podarilo útok odraziť, pričom Duncan zachránil život svojmu priateľovi Resserovi.
(Podľa FH však prvý krát skrvavil svoj meč na planéte Grumman.) Rozhodol sa vrátiť na Caladan. Návrat nebol veselý; dozvedá sa o smrti vojvodovho syna, ktorý zahynul pri pokuse o atentát na Leta Atreida. (Zorganizovala ho jeho konkubína Kailea Verniová.)

Nebol nadšený Letovým rozhodnutím umožniť doktorovi Yuehovi urobiť s princa Rhombura Vernia kyborga. Zároveň mu radil, aby nepodľahol tleilaxanskej ponuke - vymeniť Rhombura Vernia za možnosť vytvoriť gholu svojho syna. Leto to po silnom vnútornom boji nakoniec odmietol.


"Keď sa ťa protivník začne báť, je čas dať vlastnému strachu oťaže a dopriať jeho strachu čas, aby naň pôsobil. Dovoľ, aby jeho strach prerástol do hrôzy. Človek zachvátený hrôzou bojuje sám so sebou. Nakoniec zaútočí zo zúfalstva. To je najnebezpečnejší okamih, ale u človeka spútaného hrôzou sa dá spoliehať na to, že sa dopustí osudnej chyby."

rady pri výcviku mladého Paula Atreida (D)


Prvý krát skutočne bojoval (skrvavil meč) na planéte Grumman. Pohyboval sa ako mačka a mal bleskové reflexy. Pre vojvodu zabil viac ako 300 ľudí. Poskytol jeho synovi Paulovi vynikajúci bojový výcvik.

Odletel v roku 10 191 spolu s rodom Atreidov na Arrakis. Jeho úlohou bolo vyjednávať s fremenmi o prípadnej pomoci proti očakávanému útoku Harkonnenov (s tajnou podporou imperátora). Bol na to veľmi vhodný -> hrdý a bezohľadný, ale milujúci pravdu. Fremeni ho prijali (bol prvým návštevníkom síča Tabr z okruhu rodu Atreidov), aj keď k návrhu spojenectva boli dosť zdržanliví. Dohodli sa však na prímerí, počas ktorého nenapádali odľahlejšie dediny. On samotný ich veľmi obdivoval.

Objavil sa na štábnej porade vojvodu Leta Atreida a priniesol mu krispel - posvätnú dýku fremenov, ktorú našiel u ich posla zabitého Harkonnenmi (bol ním Turok - jeden z troch mladíkov, ktorých kedysi zachránil Pardot Kynes). Stilgar - naíb síča Tabr - mu však zabránil vytiahnuť ju z pošvy. Nie preto, že on by toho nebol hodný, ale pre prítomnosť ostatných: "Vidieť krispel, znamená zaslúžiť si právo vytiahnuť ho z pošvy." Stilgar ho vzápätí požiadal, aby sa k nim pridal. Po súhlase vojvodu sa tak i stalo a na spečatenie dohody si Idaho smel krispel ponechať. Stal sa tak fremenom a zároveň zostala v platnosti jeho prísaha vernosti rodu Atreidov. Stal sa tak vlastne oficiálnym vyslancom.

Krátko nato ho však povolali späť, aby dozeral na každý krok lady Jessiky, ktorú Hawat podozrieval zo zrady. Vždy sa naňho obracali, keď išlo o špeciálny dohľad nad dámami.
Jednej noci prišiel do sídla na mol opitý a otvorene označil lady Jessiku pred ňou samou a Yuehom za harkonnenského špióna. Cítil sa vyvrátený z koreňov, stratil svoj domov - Caladan.

Keď došlo k harkonnenskému útoku na Arrakis, dostal od Yueha inštrukcie, kedy a kam má priletieť do púšte pre Paula a Jessiku. Inštrukcie neboli presné, aby neodhalili Yuehovu skutočnú úlohu v celej záležitosti (on bol totiž tým zradcom Atreidov). Idaho sa zmocnil harkonnenskej toptéry a utiekol z obliehaného Arrakénu na miesto, ktoré mu Yueh určil. Našiel ich a ukryl na bezpečnom mieste v púšti. Potom sa vydal ku Kynesovi pre pomoc, ktorý mu ju poskytol. Pripravil Harkonnenom, ktorí ostreľovali púšť laserpalmi pascu v podobe štítu nastaveného na plný výkon -> po jeho zásahu došlo k výbuchu so silou malej atómovej bomby. Zabránil tak ďalšiemu masovému nasadeniu týchto zbraní.
Priletel s Kynesom pre Paula a Jessiku a spolu sa ukryli vo fremenskom núdzovom skalnatom úkryte: starej imperiálnej botanickej stanici. Bohužiaľ v nej však nefungoval generátor poľa, chrániaci pred odhalením distančnými detektormi. Krátko nato bol úkryt odhalený a Idaho pri boji, snažiac sa poskytnúť ostatným čas na útek, po údere do hlavy (bodnutím sardaukarskej čepele do mozgu) zomiera... pred smrťou sa mu podarilo zabiť 19 sardaukarov.
Sardaukarov priviedol k ich úkrytu samotný Idaho; pravdepodobne ho nejakým spôsobom sledovali už od úteku z Arrakénu.


"Bez ohľadu na to, akou podivnou sa stane ľudská civilizácia, bez ohľadu na vývoj života a spoločnosti alebo na zložitosť vzťahov medzi ľuďmi a strojmi vždy prichádzajú medzihry moci jedinca, kedy smerovanie ľudstva závisí na pomerne prostých činoch jediného človeka."

Z tleilaxanskej Božskej knihy (PkD:?)


Neznámy sardaukarský veliteľ spoznal identitu tela a zabezpečil jeho uchovanie v kontajneri s axolotlami s tým, že neskôr by jeho duplikát mohol slúžiť ako sardaukarský inštruktor a poslal ho Bene Tleilaxu. Počas ďalších bojov zahynul a tak tento fakt zostal prakticky úplne utajený. To neskôr umožnilo Gilde v spolupráci s Bene Tleilaxom vypestovať v regeneračnej nádrži z jeho buniek gholu - ako dar hodný imperátora a zároveň dýku vrazenú do jeho chrbta. Ten ghola sa volal Hayt....


Duncan Idaho - Hayt (prvý ghola)

Pozri samostatný článok - Hayt.


Druhý ghola Duncana Idaha a ďalší, ktorí slúžili Božskému imperátorovi

Božský imperátor Leto II. si ich nechával vytvárať Bene Tleilaxom. Niektorí slúžili aj ako "chovné žrebce" v jeho šľachtiteľskom programe, ktorý prevzal od Bene Gesseritu. Pravdepodobne ich klonovali z buniek Hayt-Idaha. (Je to ďalšia pomerne rozporuplná vec: Vieme, že Bene Tleilax mal k dispozícií telo pôvodného Duncana Idaha. Nie je vôbec jasné, ako sa mohol dostať k telu jeho prvého gholu Hayta. Celkovo je pôvod gholov dosť zmätočný: raz je zrejmé, že sú z Hayta, inokedy zasa z originálu.)

Nudili ho, dokonca odkázal Bene Tleilaxu, aby mu už nových gholov neposielali, tí ho ale neposlúchli. Prítomnosť Duncana tešila osobnosť Paula Atreida v Letovi, preto si to mohli dovoliť...

Dominujúcou zložkou charakteru originálu a prvých gholov bola impulzívnosť. S nenávisťou nakladali rovnako rýchlo ako s oddanosťou. Neskorší Idahovia to tlmili cynizmom, ale tá fundamentálna impulzívnosť v nich pretrvávala naďalej. Leto ju uviedol do života mnohokrát. Bolo ich možno vždy stimulovať hrdosťou.

Minimálne 9 ich už zabil (Welbecké zlomky), len 19 ich zomrelo prirodzenou smrťou. (Ak ich dával vytvárať celý svoj život, teda cca 3500 rokov, a každý by žil s ním približne 50 rokov, ich celkový počet mohol dosiahnuť až 70!!!)
Desiaty mu slúžil ako veliteľ Kráľovskej stráže takmer 60 rokov (zdá sa, že túto funkciu zastávali všetci Duncanovia). Potom sa dozvedel, že si Leto objednal u Tleilaxanov ďalšieho gholu. Obávajúc sa, že ten nový ho má nahradiť, pokúsil sa Leta II. neúspešne zavraždiť laserpalom, ktorý mu dodali Iksania. Jedným z jeho dôvodov bol pocit, že Impérium sa premenilo na molocha ničiaceho nevinných, ďaleko vzdialené atreidskej morálke.
Mal ženu Irti a 3 deti, ktorí žili v dedine Goygoa.


"Ľudia žijú najlepšie, keď každý z nich má svoje miesto, keď každý vie, kam v poriadku vecí patrí a čo môže dosiahnuť. Znič miesto a zničíš osobu."

Benegesseritské učenie (KD)


Ghola Duncana Idaha, ktorý sa stal druhom Siony

Ďalší ghola bol privezený Tleilaxanmi krátko nato, viac ako 3500 rokov po smrti svojho originálu. Leto ho mal v úmysle skrížiť so Sionou.
Tento, rovnako ako všetci ostatní, rýchlo vycítil ľudskú neprirodzenosť Letovej mašinérie, ktorá ovládala Impérium. Duncanovia boli relikty minulosti, mali na to cit a vážili si vždy osobnú slobodu jednotlivca.

Stal sa - rovnako ako jeho predchodcovia - veliteľom Letovej Kráľovskej gardy, ktorá bola zložená z elitných členiek Rybích hovorkýň.
Zahľadel sa do Hwi Nori a i napriek zákazu Leta II. sa s ňou opakovane stretával.
Jeho vzťah k Sione nebol spočiatku idylický, príčinou bola i snaha Leta II. ich dvoch spojiť. A on úlohu chovného žrebca odmietal.

Tento Idaho sa zúčastnil osobne Siajnoku, kde musel Letovi verejne prisahať vernosť.

Rovnako, ako všetci pred ním, stále pochyboval - bola to Duncanova prirodzenosť. Nechápal, načo ho - relikt minulosti - vlastne Leto potrebuje a podozrieval ho, že nejako zasiahol do jeho mysle: pochyboval, či sú myšlienky, ktoré ho napadajú, vlastne vôbec jeho... Obvinil Leta zo zločinu - neustále privádza na svet jeho gholov bez toho, aby sa ich spýtal, či o to stoja. Nesúhlasil s jeho spojením s Hwi Nori (i z osobných dôvodov) a Letov zákaz stretávať sa s ňou ho rozzúril.

Duncan už verejne vyjadroval svoju nespokojnosť a pochybnosti, či má Leto II. ešte niečo spoločné s Atreidmi. Spochybňoval jeho morálku, ktorú porovnával s tými Atreidmi, ktorých v svojom originálnom živote poznal. Moneo ho varoval...

Nakoniec ho vyhľadala sama Hwi Nori. Bola stvorená k tomu, zviesť Atreida. A Duncan bol v mnohých ohľadoch viac Atreides ako mnohí, ktorí sa s tým menom narodili. Priťahoval ju a ona tomu nedokázala odolať. Stali sa z nich milenci... Došlo k tomu iba raz a ona sama to Letovi potom povedala. Duncana milovala, ale Leto ju potreboval oveľa viac (jej empatická podstata). Cítila v Letovi čestnosť a dobrotu, a to Duncan nebol schopný pochopiť. Veril, že vesmír je rukojemníkom Letových rozmarov. Celé jeho Impérium sa mu hnusilo, hnusili sa mu homosexuálne praktiky Rybích hovorkýň... Nedokázal pochopiť Monea, jeho oddanosť Letovi, dokonca sa ho pokúsil neúspešne napadnúť. Moneo ho však bez problémov zvládol; ako genetický výtvor Letovho šľachtiteľského programu bol jednoducho "novší model".

Celá udalosť ním otriasla. Pripadal si menejcenný, bezvýznamný, len nositeľ užitočných spermií. Moneo vzápätí zorganizoval spoločné stretnutie s ním a Hwi Nori. Ospravedlnil sa Duncanovi za to, že ho ponížil. Porozprával im, ako ho Leto skúšal (dal mu nahliadnuť do hrôzy, ktorá by nastala, ak by nezvolil to, čo si zvolil), no zdalo sa, že Duncan to nepochopil. Cítil, že svojim chovaním urobil čosi, čo v Hwi Nori oslabilo jej lásku k nemu.

Podľa Monea bol Problém Duncanov v tom, že sa nikdy nenaučili správne dôverovať. Vyberali si mužských spoločníkov podľa toho, či boli schopní sa biť a umierať na tej správnej strane, tak ako ju videli oni. Medzi ženami si vyberali také, ktoré mohli doplňovať ich mužský pohľad na ich samých. Nepripúšťali žiadne výnimky, aj keby pramenili z dobrého úmyslu.

Moneo ho chcel spolu so Sionou počas svadby Leta II. s Hwi Nori dostať preč, do dedinky múzejných fremenov menom Tuono. Obaja nakoniec súhlasili, sprevádzať ich mala i Nayla. (Zdalo sa, akoby Moneo tak konal preto, lebo chcel Duncana udržať pri živote) Keď to Leto zistil, premiestnil tam konanie svojej svadby.
To, čo videl v Tuone (rozpad, úpadok fremenov) ho šokovalo. Rozhodol sa, že týmto napodobeninám fremenov ukáže všetko, čo o tých pravých vedel.

Keď sa so Sionou dozvedeli, že Leto II. sa bude ženiť v Tuone, rozhodli sa, že sa ho pokúsia zavraždiť. Duncana napadlo zaútočiť laserpalom na most a jeho Kráľovské vozidlo. Vyšplhal sa s lanom na Hraničný val, ohraničujúci Sarír. Po jeho vrchole sa tiahla Kráľovská cesta, ktorou mal prísť Leto II na svoju svadbu.

Leta už nepovažoval za Atreida, veď sa proti nemu postavila i Siona, ktorá bola sama Atreidová. Leto sa stal podľa neho už skôr brutálnym prírodným javom ako živým tvorom, nepriehľadným a nepreniknuteľným.

Ostatní vyšplhali po lane, ktoré im spustil. Nayla splnila Sionin rozkaz: keď bolo Kráľovské vozidlo s Letom a Hwi Nori v strede mosta, ktorý sa klenul nad riekou Idaho, svojim laserpalom most zničila. Verila, že jej Bohovi sa nemôže nič stať, že je to iba ďalšia skúška. Myslela si, že Siona pripravila scénu pre Boží zázrak. Pri útoku zahynula i Hwi Nori, za čo rozzúrený Idaho spálil Naylu laserpalom. Leto sa v predsmrtnej agónií - potom, čo ho opustili všetky piesočné pstruhy - dokázal vyškriabať na breh. Pred smrťou mu ešte zdôraznil význam Siony pre prežitie ľudstva (žiadne Orákulum nenájde jej potomkov) a prezradil mu, kde je ukrytá jeho zásoba korenia - Tabur (bývalý síč Tabr). Jeho vonkajšia podoba zostala zrejme tvarom piesočného červa. Ešte im odkázal, že sa nemajú báť Iksanov: môžu vytvárať stroje, ale už nedokážu vytvoriť arafel. Potom sa ako fyzická bytosť rozložil...

Po Letovej smrti sa zrejme stal vodcom a najvyššou autoritou pre Rybie hovorkyne a Siona jeho družkou.


Gholovia Duncana Idaha a Bene Gesserit

Mnoho rokov po smrti Božského imperátora Leta Atreida II. začal s gholami Duncana Idaha experimentovať i Bene Gesserit. Projekt prebiehal na planéte Gammu, mieste, kde sa narodil pôvodný Duncan Idaho. (Z dostupných zlomkov informácií sa zdá, že chceli gholu doviesť na Rakis a konfrontovať ho s piesočnými červami, ktorí vznikli z tela Tyrana, imperátora Leta Atreida II.) Postupne mali v rukách minimálne 12 gholov (jedenásť neuspelo; zahynuli násilnou smrťou, Ctihodná matka Schwangyuová z toho podozrievala Tleilaxanov), pramene sa podrobnejšie zmieňujú až o tom dvanástom.


Pravdepodobne ich dvanásty ghola

Bene Tleilax na príkaz Sesterstva pozmenil jeho prana-bindúové schopnosti tak, aby sa rýchlosť jeho reflexov rovnala terajšej ľudskej úrovni. Čo ale nikto nevedel bolo to, že navyše do týchto gholov pridával akési závažné odhalenia, získané od potomkov Tleilaxanov, ktorí sa vracali z Rozptylu.
Prvá zmienka o ňom je z obdobia, kedy mal približne 13 rokov (cca o 2 roky starší ako Sheeana) a žil v Pevnosti na Gammu. Aj jeho sa už pokúsili assassini zavraždiť. V rovnakom čase sa na Rakis objavilo dievča, ktoré dokázalo ovládať piesočné červy; tak ako to Leto II. kedysi predpovedal. Bene Gesserit ich mienil vzájomne v pravý čas konfrontovať.
Dostával kompletný benegesseritský výcvik, jediné, čo mu bolo utajené, bola arkána(?) Sesterstva. Nemal priateľov, iba učiteľov. Najbližšie k priateľstvu mal k Milesovi Tegovi, svojmu Majstrovi zbraní a jeho pobočníkovi Patrinovi. Naopak Schwangyuovú, hlavu Pevnosti, nenávidel. Bol veľmi inteligentný a z náznakov v rozhovoroch a prístupných informácií v knižnici sa už ako 10-ročný dovtípil, že je ghola. Hoci trénovaný Bene Gesseritom, nepokladal sa za jedného z nich. Chcel ich schopnosti len preto, aby Sesterstvu unikol.
Vo veku takmer 16 štandardných rokov sa dostal vo svojom výcviku na vrchol svojho prana-bindúového potenciálu (ktorý presiahol všetky očakávania Sesterstva) a zamiloval sa do Lucillovej (presne podľa plánu, ale ghola vedel, že do toho bol manipulovaný). I jeho intelektuálny výcvik bol na vysokej úrovni, dosiahol schopnosti, ktoré mu umožňovali úspešne zastať veliteľa pluku.

Krátko nato zaútočili na Pevnosť Tvaroví tanečníci. (Sú známky, že do útoku sa zapojili buď hneď alebo krátko potom Ctené Matre.) Miles Teg a jeho ľudia útok odrazili a následne ju on spolu s Lucillovou a Duncanom opúšťajú.
Patrin im pripravil únikovú cestu - zaviedla ich do starého harkonnenského nepriestoru, ktorý kedysi dávno objavil (nachádzal sa 4 dni chôdze od Pevnosti, najskôr 3 dni severovýchodne do hlbokých lesov, potom iným neurčeným smerom jeden deň).

Miles Teg mu niekoľko dní potom vrátil jeho "staré spomienky". Najprv slovne a potom fyzicky ho vyprovokoval k útoku, ktorý viedol ku kríze a prebudeniu pôvodnej osobnosti. Lucillovú to rozhnevalo, ale vec už bola dokonaná. A vo svojich predstavách ju Duncan uvidel mŕtvu a zaliatu krvou.

Po obnovení starých spomienok začal Duncan fanaticky trénovať. Spájal svoje staré bojové schopnosti s novými, ktoré sa naučil pred "zobudením". Začal s Lucillovou hrať zdržovaciu hru. Sám dospel k rozhodnutiu o svojom mieste v plánoch Tarazovej a cvičil svoje telo k určitému cieľu, ktorý si sám zvolil. V svojej mysli cítil ešte čosi, čo tam skryto číhalo; cítil, že s ním Tleilaxania urobili niečo, čo ešte nevyšlo najavo. Neveril Lucillovej, naopak k Tegovi choval dôveru. Duncan jej odporoval do takého stupňa, že jej zostalo iba povedať mu pravdu - tú, ktorú vedela. A to, že na Rakis žije dievča menom Sheeana, ktoré vie ovládať červy a Sesterstvo chce túto schopnosť získať pre seba. Na čo ju potrebuje, to už ona nevedela. On si z toho urobil záver, že jej úlohou je poistiť si jeho spoluprácu.

Krátko na to boli nútení nepriestor opustiť. Teg s Burzmalim vypracovali únikový plán... Plán sa však nepodaril. Namiesto stretnutia s Burzmalim sa na dohodnutom mieste okrem neho zrazu objavilo niekoľko pristávajúcich nekorábov a Tvaroví tanečníci. Teg mu a Lucillovej prikázal vydať sa za Burzmalim, zatiaľčo on sa pokúsil útočníkov zdržať.

Burzmaliho plán bol veľmi dobrý a jeho prioritným cieľom bolo prežitie gholu. Schovali sa do podzemného úkrytu, ktorý pred odhalením chránili riasami zarastené steny. Tu sa rozdelili. Zamaskovali ho do podoby tleilaxanského Pána menom Wose. Konečným cieľom bolo dostať sa k nekorábu.

Spolu so svojim spoločníkom Ambithormom pokračovali v úteku smerom k Ysai.

V druhom úkryte sa ale stretli s Murbellou, členkou Ctených matre. Tím sa podarilo úkryt obsadiť, zajať ho a Murbella sa s ním práve chystala vyspať, aby ho zotročila. Napriek tomu, že Lucillová ju presvedčila že je veľkou Ctenou matre, zabrániť tomu sa jej nepodarilo.

Pri samotnom akte získal spomienky všetkých gholov Duncana Idaha (Ako je to možné? Bol snáď nejakým genetickým mixom všetkých ostatných? To je nepravdepodobné, pretože Tleilaxania sa ku všetkým telám dostať s najväčšou pravdepodobnosťou nemohli... záhada). A zároveň sa aktivovala sekvencia, ktorú doň vložili Tleilaxania a ktorá pôvodne bola určená pre vtlačovateľku Bene Gesseritu. Táto sekvencia mu umožnila uplatniť sexuálne schopnosti Ctených matre na jednej z nich... a ovládnuť ju.

Krátko na to ich vyzdvihol nekoráb, ktorého sa zmocnil Miles Teg. Cieľ ďalšej cesty: Arrakis. Pristáli v púšti, pretože Ctené Matre spolu so svojimi tleilaxanskými spoločníkmi z Rozptylu mali v rukách už väčšinu rakiských miest.

Zmienka o tom, že ghola mal byť návnadou na zničenie Rakis (To mal byť jeho primárny účel? Preto ho Sesterstvo "pestovalo"? Vzhľadom k schopnostiam bojovať proti Cteným Matre sa ale potom jeho úloha zrejme zmenila.) Zobrali ho do nekorábu, ktorý už potom nesmel opustiť; nemal Sionine gény a ľudia s predzvestným zmyslom ho mohli vystopovať.

Nekoráb s červom, gholom, Sheeanou, Lucillovou, Odradovou, Murbellou a Burzmalim odletel na Kapitulu. Miles Teg sa obetoval, zostal so svojimi spolubojovníkmi na Rakis a odviedol pozornosť tak, že Ctené Matre ju nakoniec premenili na spálenú planétu bez života.


"Obrana na seba musí často vziať podobu útočnej zbrane. Ale aj tie najničivejšie zbrane možno niekedy odraziť úplne jednoduchými systémami."

hlas v sne (Ka:D)


Sesterstvo podrobne preskúmalo jeho genetickú štruktúru. Ukázalo sa, že je zmesou mnohých idahovských gholov, z ktorých niektorí boli Sionini potomkovia. Ale či ho pustiť z nekorábu (kde by ho mohla zahliadnuť predzvestná myseľ - Sionine gény nemali všetky jeho bunky) bola veľká dilema. Nakoniec sa Odradová rozhodla, že ho nepustia.

Duncan odmietol robiť Bene Gesseritu "chovného žrebca", no pochopil dôvody, pre ktoré musel zostať celý život nedobrovoľným väzňom. Cvičil mužov v schopnosti sexuálneho zotročovania.

Vytvoril si so Sheeanou tajnú prstovú reč; stala sa akousi jeho dôverníčkou. Bene Gesserit ho pôvodne plánoval využiť na pripútanie k Sheeane. Myslel si, že prostredníctvom neho ju bude môcť ľahšie ovládať. Realizáciu plánu ale nakoniec prekazil jeho vzťah k Murbelle (neprekonateľná sexuálna vzájomná závislosť). Sheeana sama k nemu chovala zmiešané pocity. Spoločne však všetci traja túžili po vzbure. Duncan po nej chcel informácie o zámeroch Sesterstva, o opatreniach proti Cteným Matre. Povedala mu všetko, čo mohla. Chcel niekoho zachrániť, keď zaútočia.

Murbella mu porodila tri deti - dievčatá, ktoré jej boli hneď po narodení odobraté a vyrastali pod starostlivým dohľadom. Odobratie detí ho nijako zvlášť nerozrušilo, ona to prijímala s nahnevanou rezignáciou. Bol chudý a málo jedol, roky internácie mu vpísali do tváre strohosť.

Vedel, že nedokáže dlhodobo skrývať pred Sestrami, že je mentatom a obával sa, ako si budú tento fakt vysvetľovať. (Je pravdepodobné, že bol aj Hovorcom pravdy. Všetko vlastnosti, ktoré získal absorbovaním spomienok ostatných Duncanov.). Mohli by ho považovať za ďalšieho Kwisatza Haderacha...
Svoje väzenie nevnímal nejako tragicky, obrovský nekoráb poskytoval toľko zaujímavostí, že ich odhaľovanie by pokojne zabralo celý ľudský život. Navyše si veľmi dobre uvedomoval, že je jedným z ľudí, ktorého chcú Ctené Matre dostať za každú cenu. Vedeli, kto je za výcvikom mužov v sexuálnom zotročovaní...

V určitých okamihoch mával vízie "siete" a za ňou osôb menom Marty a Daniel - nerozumel im. Z nejakého dôvodu im to pripadalo veľmi prekvapujúce a hovorili o nebezpečenstve, ktoré mu hrozí.

Murbella bola už zasa tehotná... a jeho "viacživotie" sa prevalilo. Dokázal ale Odradovú presvedčiť, že nie je druhým Kwisatzom Haderachom. Uvedomoval si vnútorné chyby Sesterstva a pri rozhovore s ňou pochopil, že cesta z väzenia preňho vedie práve cez ne (?). Odradová mu prezradila úmysly, ktoré má so Sheeanou missionaria protectiva a požiadala ho o pomoc a o to, aby sa stal jej mentatom. Súhlasil a v nádeji požiadal o úplné sprístupnenie dátových systémov.

Zrejme chcel nájsť iný spôsob prebudenia spomienok gholu Milesa Tega - mala mu v tom pomôcť Sheeana.

Jeho vízie "siete" a páru, ktorý sa podobal na Tvarových tanečníkov boli stále silnejšie. Muž držal v ruke predmet podobný kovovej guli, ktorý prenikavo pískal. Akosi cítil, že je to ktosi, kto nikomu nepatrí, sila, ktorá vyriekla tam kdesi v Rozptyle nad Ctenými Matre ortieľ. Zákon a jeho správcovia, ktorý nestál na strane lovcov. V jednej z týchto vízií pochopil podstatu konania Ctených Matre.

Snažil sa preniknúť do systémov nekorábu, čo sa mu čiastočne podarilo - nie však natoľko, aby to malo preňho väčší význam. Ukryl do nich tajne svoje spomienky na predošlé gholské životy.


"Chvíľa, kedy chceš vziať osud do vlastných rúk je chvíľou, kedy môžeš byť rozdrvený. Buď opatrný. Pripravený na nečakané. Keď tvoríme, sú tu aj iné sily."

Darwi Odradová (Ka:D)


Uvedomoval si, že mu Murbella, postupne sa meniaca na benegesseriťanku, pomaly uniká. Rovnako si bol vedomý toho, že jeho telo neobsahuje bunky všetkých gholov. Napriek tomu si pamätal všetky ich životy. Vysvetľoval si to svojou schopnosťou "byť sieťou napojenou mimo rámec času". Preto dokázal vidieť ten tajomný pár. Keby o tom Sesterstvo vedelo, z obvinenia, že je ďalší Kwisatz Haderach, by sa už nevyvliekol.

Jeho snaha o pochopenie toho, čo sa vonku deje, neustále pokračovala...

Akonáhle vyrazila Odradová za Sheeanou na juh, rozhodla sa ho Bellondová zlikvidovať. Dlhodobo ho analyzovala a podľa nej bol príliš nebezpečný na to, aby zostal nažive. Znepokojovalo ju, že Odradová pripustila, že na ňu má veľký vplyv. Idaho však o jej zámeroch vedel a aj jej to otvorene povedal. Ako ochranu použil gholu Milesa Tega (ten by zrejme Sesterstvu neslúžil, keby videl na vlastné oči jeho vraždu). Naznačil jej, že potrebujú jeden druhého. Zo svojho väznenia usudzoval na nezhody v Rade Bene Gesseritu. Ukázal jej celkom iný pohľad na ňu samú: ako na slabý článok v reťazi Bene Gesseritu, vytvárajúci priestor, ktorý musia ostatné Sestry posilniť a tak sa samy posilujú. Prinútil ju pochopiť, že jeho invencia a obrazotvornosť je pre Sesterstvo nenahraditeľná. Že Bene Gesserit bez zmien zanikne. Že je naivné si myslieť, že posielanie Ctihodných matiek do Rozptylu niečo vyrieši; veď pri prvom rozptyle sa žiadna z nich späť nevrátila, nepodala správu. Predpokladal, že Ctené Matre by mohli byť relatívne malou skupinou. Špekuloval, že v Rozptyle by mohli existovať ne-planéty (nepriestor zahrňujúci celú planétu) - niekoho, kto pochopil celú podstatu Holtzmanovho jednotiaceho komplexu. Predpokladal, že Sesterstvo má podozrenie, že bašár Miles Teg pred svojou smrťou dokázal vidieť nekoráby. (Žeby to bol dôvod, prečo sa Ctené Matre tak šialene snažili ho zlikvidovať? Mali v Rozptyle takéto planéty a báli sa ich odhalenia pred Nepriateľom?) Tvrdil, že dôvod, pre ktorý nechal Leto II. Iks na pokoji bola jeho fascinácia možnosťou spojenia človeka a stroja.
Ale čím Bellondovú dostal, bola otázka, prečo je Sheeana imúnna voči sexuálnemu podrobovaniu - muži, ktorých za ňou posielal na zdokonalenie, sa závislými nestávali, rovnako ani ona na nich. A pritom jej schopnosti v tomto smere boli lepšie ako akejkoľvek Ctenej Matre (tu je skrytá podstata vzniku Ctených Matre?)


"Nielenže odo mňa očakávajú, že im pomôže vytvoriť okolo Sheeany nové náboženstvo, ale mám byť aj ich vrták, ich svedomie, ktoré ich núti pochybovať o vlastných zámienkách pre podivné chovanie."

Duncan Murbelle (Ka:D)


Evidentne sa mu spôsob prebudenia gholu Milesa Tega pomocou Vtlačovateľky nepáčil, aj keď si uvedomoval tú potrebu. Bašár Miles Teg dostal po prebudení plné právomoci, bol však stále "strážený" Tamalanovou a Streggiovou. Jeho žiadosť o to, aby sa Duncan stal jeho Majstrom zbraní zamietla - nesmel nikdy opustiť loď (na inom mieste je ale zmienka, že Odradová mu opustiť loď dovolila, ale on ju - zatiaľ - neopustil). Na druhú stranu mu uvoľnila všetky dátové kanály.

Bol pri Murbellinej Agónií, ktorá skončila úspešne a stala sa z nej plnoprávna Ctihodná matka. Cítil, ako sa mu po tejto premene znovu vzdialila.

Snívali sa mu zvláštne sny; po jednom z nich dostal napríklad presný nápad na konštrukciu extrémne miniaturizovaných a lacných Holzmanových generátorov. Tieto sny boli evidentne spojené s jeho schopnosťou napojiť sa na "sieť" - jej "majiteľom" sa to veľmi nepáčilo. Mentatskou projekciou prišiel na to, že sa zrejme jednalo o nový spôsob aplikácie Holtzmanových teórií. Tímto ľuďom sa podarilo vypudiť Ctené Matre. Zároveň pochopil Odradovej plán: pokus o ovládnutie Ctených Matre "vyspelejšou kultúrou" Bene Gesseritu. A tiež to, že o Murbellu určite príde: tak či onak...

Keď sa z Murbelly stala Veľká Ctená matre, nemal už dôvod zostávať v nekorábe, ale napriek tomu odmietal vyjsť von pod zámienkou tvorby mentálnej analýzy (Ctených Matre?). Zdalo sa, že je súčasným stavom znepokojený. Ctené Matre vyznávali právo nástupníckej vraždy. Podľa neho bola Murbella jediné, čo delilo Bene Gesserit od katastrofy. Šancu videl v napodobnení Rozptylu, ale sám Murbellu opustiť nemohol (mohol ho ale niekto odniesť). Ohrozovala ju však už jeho samotná prítomnosť, Ctené Matre považovali city, ktoré k nemu prejavovala za slabosť. Spolu so Sheeanou, Ctihodnými matkami na nelodi, ktoré sa rovnako obávali budúcnosti (a ktoré si uvedomovali silu, driemajúcu v Sheeane + chceli zachrániť pôvodný charakter Sesterstva) a piesočnými červami, ktoré Sheeana "skúmala" v jej podpalubí. Ďalej boli v lodi i ďalší, ktorí mali tú smolu (alebo šťastie): Rabbi a jeho spoločníci, ghola Milesa Tega, Scytale, futári v bezpečnostných celách.
Vymazal z pamäte hviezdnu mapu a preniesol loď do neznámej časti vesmíru. (S vymazaním nepočítala ani Sheeana, to bol jeho vlastný ťah - neidentifikovateľná loď uprostred neidentifikovateľného vesmíru. On jediný si tú mapu ako mentat pamätal.)