Vladimír Harkonnen

Z Herbert's dune
Verze z 7. 12. 2008, 12:50, kterou vytvořil >Historik (+odkaz)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
barón Vladimír Harkonnen - Kenneth McMillan vo filme D.Lyncha Duna (1984).

Vladimír Harkonnen (10 110 - 10 193), syn baróna Dmitriho Harkonnena a jeho prvej ženy Victorie. Otec s ním nikdy netrávil veľa času, venovala sa mu zatrpknutá matka. V mladosti bol štíhly, príťažlivý a svalnatý, s čiernymi očami, medeno zlatými vlasmi a vysoko posadenými lícnymi kosťami. Mal dunivý basový hlas, čierne oči a mäsité pery. Pomstychtivý a výbušný homosexuál so sadistickými a narcisistickými sklonmi. Podľa vlastných slov nespôsoboval bolesť bezdôvodne, jeho konanie bolo čisto účelové. Nemal rád prírodu, dobre sa cítil v budovách a priemyselnom svete. Mal svoj typický podvedomý pohyb rúk - vyťukával prstami rytmus: malíček 2x, ukazovák 3x, prstenník 2x, malíček 1x, prstenník 2x a tak dokola.

V čase prevzatia pololéna na Arrakis mal 35 rokov a do prevzatia léna rodom Atreidov ho mal v držbe 40 rokov.


Jeho kráľovskej Výsosti padišáhovi imperátorovi Elroodovi IX., vládcovi Známeho vesmíru od jeho verného poddaného, siridar-baróna Vladimíra Harkonnena, guvernéra planéty Arrakis, titulárnej hlavy rodu Harkonnenov a pána na Giedi Prima, Lankiveili a pridružených planétach: "Výsosť, dovoľte, aby som ešte raz vyjadril svoje najhlbšie odhodlanie verne Vám slúžiť na púštnej planéte Arrakis, ktorá bola imperátorským rozhodnutím odňatá rodu Riches a daná Vašou láskavosťou do léna môjmu otcovi Dimitrijovi. Musím so zahanbením priznať, že v období siedmych rokov od smrti môjho otca pripustil môj neschopný nevlastný brat Abulurd, aby sa produkcia korenia zmenšila. Straty na vybavení boli vysoké, zatiaľčo export klesol na historické minimum. Vzhľadom k závislosti Impéria na melanži mohla mať táto chyba ťažké následky. Prijmite prosím uistenie, že môj rod už podnikol príslušné opatrenia na nápravu situácie a Abulurd bol prevedený na menej dôležité povinnosti - na Lankiveil. Na Arrakis teraz dozerám osobne, a preto by som sa Vám rád zaručil, že použijem všetky nevyhnutné prostriedky - peniaze, snahu i železnú ruku - aby produkcia melanže dosiahla predchádzajúcu rekordnú výšku alebo ju ešte prekonala. Ako ste múdro prikázal, prúd korenia sa nesmie zastaviť!" (PkD:A)


Od začiatku sa snažil o zakrytie skutočného množstva korenia, ktoré tu bolo vyťažené a o vytvorenie vlastných tajných zásob. Po vydieraní Sesterstvom dal väčšinu odviezť na Lankiveil. Napriek svojej sexuálnej orientácií sa musel podrobiť nátlaku Bene Gesseritu (týkal sa odhalenia jeho machinácií s korením) a splodiť s Ctihodnou matkou Gaius Helenou Mohiamovou dcéru, ktorá sa mala stať babičkou konečného cieľa genetického úsilia Sesterstva - Kwisatza Haderacha. (V Dune od FH sa píše, že barón si počas svojich mladých rokov dopriaval mnohé radosti a raz si doprial byť zvedený. Bolo to však kôli genetickým zámerom Bene Gesseritu a zviedla ho jedna z nich.)


"Kwisatz Haderach: "Skrátenie cesty". Tak Bene Gesserit označuje neznámo, pre ktoré hľadá genetické riešenie. Študent Bene Gesseritu mužského pohlavia, ktorého duševné sily preklenú čas i priestor."

Terminológia Impéria (D)


Dcéra bola bohužiaľ defektná a tak bol Sesterstvom požiadaný o opätovné plodenie. Presvedčený, že už jednoznačne zničil všetky dôkazy o podvodoch s korením, súhlasil a rozhodol sa udeliť im lekciu.
Citát z knihy: "Já vím, co ta čarodějnice chce. Ale jestli si myslí, že si sem múže jezdit zapíchat pravidelně, tak to se moc plete."
Barón sa rozhodol tentokrát sám prevziať réžiu a chcel, aby sa na to jeho ľudia prostredníctvom transočí dívali. Pomocou svojho krivého mentata Pitera de Vriesa, ktorý Mohiamovú ochromil staromódnou nervovou rušičkou, ju surovo znásilnil. Bohužiaľ sa prerátal -> Mohiamová ho "obšťastnila" chronickou, pomaly progredujúcou nervovou poruchou, ktorá postupne zničila jeho krásne telo, na ktoré bol tak pyšný. Svaly mu zdegenerovali, narušil sa mu metabolizmus a extrémne pribral. A ona dostala to, čo chcela - ďalšiu harkonnenskú dcéru.
(Naisto sa vie, že Frank Herbert namietal proti domnienke, že Mohiamová je matkou Jessiky, ktorú vyslovil už Dr. Willis McNelly vo svojej "The Dune Encyclopedia". Bola to jediná námietka, ktorú voči tomuto dielu mal a McNelly ho nakoniec presvedčil, aby v nej tento údaj zostal ako vtip. Zdroj: alt.fan.dune. Ďalej z originálnych románov Franka Herberta vyplýva, že Barón bol tučný kôli svojej genetickej dispozícií a prejedaniu.)


"História je zriedkakedy milosrdná k tým, ktorí musia byť potrestaní. Benegesseritský trest nesmie byť zabudnutý!"

axióm Bene Gesseritu (PkD:?)


Krátko potom zorganizoval vraždu starého vojvodu Paulusa Atreida pomocou svojich "kontaktov" na Caladane.

Ian McNeice ako barón Vladimír Harkonnen v minisérii Frank Herbert´s Dune (2000).

Po niekoľkých mesiacoch sa začali plazivo prejavovať následky infekcie. Najprv pobolievanie svalov, kostí a kĺbov, neskôr sa pridružili nevysvetliteľné záchvaty slabosti a priberanie na váhe. Jeho pleť bola mäkšia a cestovitejšia. Strácal rovnováhu a mal trhané pohyby.

Dal postaviť tajne v Lesnej strážnej pevnosti skrýš -> nepriestor, o ktorej vedel okrem neho iba Piter de Vries a synovec Glossu Rabban. Uložil do nej všetko, čo sa týkalo rodu Harkonnenov a bolo nutné k prežitiu -> zbrane, potraviny, genetické záznamy, špinavosti na ostatné rody... Stavalo ju 21 robotníkov, pre ktorých sa stala i vlastným hrobom. Ich telá si dal barón pre vlastné potešenie vystaviť za plasklom. (Frank Herbert v "Kacíroch Duny" datuje vznik tohoto nepriestoru do obdobia vlády Božského imperátora Leta II.)


"Len blázni zanechávajú svedkov."

Hasimir Fenring (PkD:?)


Odhalil cez svojich špiónov tajnú dohodu padišáha imperátora Elrooda IX. s Bene Tleilaxom o prevzatí Iksu a snahe objaviť vzorec syntetickej melanže. Jemu prípadný úspech absolútne nevyhovoval -> zásoby korenia by totiž stratili cez noc hodnotu. Dohodu nemohol ani zverejniť -> všetci by možnosť syntézy lacnej melanže uvítali a doplatil by na to znovu on a tí, ktorí mali veľké zásoby pravej melanže alebo veľa investovali do jej ťažby. Ďalší postup navrhol mentat de Vries. Na základe jeho projekcií sa barón rozhodol vyvolať vojnu medzi rodom Atreidov a Bene Tleilaxom.
Jeho úklad mu však nevyšiel -> v prospech Leta Atreida pri Procese o prepadnutí, ktorý nasledoval po falošnom obvinení z útoku na tleilaxanské lode, zasiahol samotný budúci imperátor Shaddam IV. O "osobitom" charaktere baróna svedčí i to, že potom ako sa dozvedel o zlyhaní svojej pasce, zúriac zháňal trpaslíka, na ktorom by si mohol vybiť zlosť. Keď jeden z jeho poriadateľov zábavy namietol, že nie je športové prenasledovať niekoho kôli jeho veľkosti, barón prikázal, aby mu amputovali obe nohy v kolenách a aby tak dotyčný sám vyhovel jeho požiadavke.
Nerozumel, kde bola v jeho dokonalom pláne chyba. Chcel mladého vojvodu Leta zničiť, a namiesto toho z neho urobil miláčika Landsraadu.

O 10 rokov neskôr bolo jeho svalnaté telo už iba spomienkou. Viac a viac priberá, vyzerá ako opuchnutý. K chôdzi potreboval paličku (s hlavou červa a špičkou naplnenou otrávenými šípkami). Stále nemal tušenie, kto je za tento jeho stav zodpovedný. Nič nepomáhalo - cvičenia, lekárske vyšetrenia, výskumné operácie ani najbizarnejšie spôsoby liečby. Mnoho lekárov dal za ich neúspech popraviť, výsledkom však bolo, že na Giedi Prima už žiaden dobrý lekár neostal.
Nakoniec požiadal svojho mentata Pitera de Vriesa, aby mu obstaral Súkovského doktora. A to i napriek tomu, že by tým jeho ochorenie vyšlo najavo - vyvolával celé roky dojem, že jeho stav je dôsledkom jeho hýrivého života. Bolo to preňho prijateľnejšie ako priznať, že on, veľký barón, trpí trápnou chorobou. Použiť mal preto neoficiálne kanály.

Piter našiel jedného, ktorý pracoval pre spojencov Harkonnenov - rod Riches. Richeský premiér Elin Calimar požadoval za doktora Wellingtona Yueha značnú finančnú čiastku, ktorú Riches potreboval na prebudovanie svojej ekonomickej základne (stratil väčšinu trhov v ekonomickom boji s Iksom). Barón so zaplatením súhlasil.

Hoci s ďalšími obrovskými výdavkami Piter de Vries nakoniec barónovi doktora priviedol. Ten však bol ochotný chorobu iba diagnostikovať. Vyšetrenie bolo dlhé a veľmi nepríjemné, nakoniec však úspešne zavŕšené... a barón sa dozvedel o pravom pôvode svojej vzácnej, pohlavne prenosnej choroby, ktorú poznajú iba členky Bene Gesseritu. Yueh mu vysvetľuje, že k nákaze mohlo dôjsť iba vedomým úsilím Ctihodnej matky. A rovnako mu oznámil, že žiadna známa liečba neexistuje. Jedinou možnosťou bol samotný Bene Gesserit... a barón myslí na pomstu.


"Poníženie je vec, na ktorú sa nezabúda."

Rebec z Ginázu (PkD:H)


Najskôr priletel na Wallach IX vydierať Bene Gesserit článkom Veľkej konvencie o použití biologických zbraní (nápad Pitera de Vriesa), ak mu nedajú liek a nevydajú Mohiamovú. Nedokázal však žiadnu z jeho členiek na planéte nájsť (hromadná zraková ilúzia - jedna zo schopností BG) a planétu so strachom opustil. (10 168)
Rabban sa bez jeho dovolenia pokúsil Bene Gesserit prinútiť k spolupráci silou. Neuspel a s nekorábom havaroval. Zároveň Sesterstvo získalo protizbraň na barónove vydieranie a oznámilo mu, že liek na jeho chorobu aj tak neexistuje.
Rozzúrený barón ho poslal za trest na 2 roky do vyhnanstva na Lankiveil.

V roku 10 171 už musel používať k pohybu suspenzory, ktoré nadľahčovali jeho telesnú schránku. V tom istom roku došlo k zničeniu horského mesta Bifrost na planéte Lankiveil. Abulurd ho žiadal o jednorazové odpustenie dane, aby bolo možné mesto znovu zrekonštruovať. Barón to odmietol a poslal Glossu Rabbana vec "vybaviť"... Odpoveďou bol masaker obyvateľov, ktorí mesto rekonštruovali a vražda jeho starostu na Rabbanov príkaz.

Keď sa potom Abulurd oficiálne vzdal mena Harkonnen a prihlásil sa k funkcií oblastného guvernéra na Lankiveili, rozzúril sa ešte viac. Navyše sa mu CHOAM vyhráža stratou miesta v správnej rade, ak by dodávky veľrybích koží poklesli...
Piter de Vries navrhol barónovi pomstu: odňať novorodeného syna Feyd-Rauthu Rabbana z jeho starostlivosti a vychovať ho podľa svojich predstáv... a tak jeho i Rabbana oficiálne adoptoval a získal súhlas Landsraadu, aby ho mohol vychovávať na Giedi Prima.
Barón v ňom videl nádej, novú krv pre rod Harkonnenov, možnú náhradu tupohlavého Rabbana.

Keď v roku 10 174 Glossu Rabban zabije svojho vlastného otca, rozzúrený barón sa rozhodne dať mu príučku a na smrť ho vystraší navonok pevným rozhodnutím dať ho popraviť. Nahnevaný bol však skôr preto, že konal bez rozkazov ako ľútosťou nad nevlastným bratom.

Stav jeho tela sa neustále zhoršoval; progresiu spomaľovali energetické tablety, ale musel ich užívať v čoraz väčších dávkach a netušil, aké to môže mať vedľajšie účinky.

Naďalej pokračoval v ukrývaní ilegálne získaných zásob melanže, tentokrát na Arrakis - fremeni mu však spôsobovali i v tomto smere ťažké straty.


Ďalšie roky jeho života boli zahalené tajomstvom. Stretávame sa s ním v čase, keď mal Feyd-Rautha Rabban 16 rokov a v čase prebratia léna na Arrakis rodom Atreidov. Jeho choroba značne pokročila -> bol extrémne obézny, vážil cez 200 štandardných kg. Túto masu nadnášali prenosné suspenzory pripevnené k jeho telu, takže neniesol väčšiu záťaž ako 50 kg. Vďaka nim sa pohyboval typickým kolísavým, kĺzavým krokom. A mal neustále hlad. A nemal rád Bene Gesserit...

Spolu so svojim mentatom Piterom de Vriesom chystal pascu na vojvodu Leta Atreida, ktorá ho mala rozdrviť. (Ponúkol vojvodovi stretnutie, ktoré on samozrejme odmietol. Význam - formálne gesto zmierenia, ktorého odmietnutie malo ospravedlniť útok a potvrdiť jeho oprávnenosť - kanly.). Nejakým spôsobom - pravdepodobne cez imperátora - donútil vojvodu vymeniť sídlo svojej vlády na Caladane za Arrakis (na imperátorov rozkaz). Podarilo sa mu prinútiť doktora Súkovej školy Yueha, aby Leta zradil.
Rozhodol sa to urobiť tak, aby sa Leto i ostatné veľkorody dozvedel, kto nad ním vykonal rozsudok. Aby to veľkorody zarazilo a on tým získal viac priestoru k manévrovaniu (preto ho nedal jednoducho zavraždiť). Plán bol nasledovný:
Vojvoda Leto sa z celým dvorom prepraví na Arrakis, zrejme do mesta Arrakén, ktoré bude ich mentat Thufir Hawat považovať za bezpečnejšie. Usídlia sa v bývalej rezidencií kniežaťa a lady Fenringových, kde bol na Paula pripravený pokus o atentát. Hawat usúdi, že majú vo svojich radoch agenta a podozrenie padne na Yueha, ktorý agentom aj skutočne je. Pretože však Yueh je absolvent vnútornej Súkovej školy, nebude považovať jeho zradu za možnú. (Možnosť zlomiť kondicionovanie doktora Súkovej školy mala zostať utajená aj samotnému Imperátorovi. Barón mu zaslal správu, v ktorej tvrdil, že Yueh bol falošný doktor, ktorý si neprávom robil nárok na kondicionovanie.) Namiesto neho predhodia Hawatovi ako hlavnú podozrivú lady Jessiku. To rozptýli jeho pozornosť, o čo sa navyše postará aj niekoľko vzbúr v posádkových mestách, ktoré ale budú potlačené. Vojvoda tak uverí, že získal istý stupeň bezpečnosti. Následne dajú pokyn Yuehovi a udrú svojimi hlavnými silami -> dvoma légiami sardaukarov, prezlečených do harkonnenských uniforiem (nakoniec bola použitá iba jedna). O tom sa nesmel dozvedieť žiaden veľkorod, inak by to mohlo vyvolať vzburu Landsraadu voči vládnucemu rodu Corrino. V podstate bude rod Harkonnenov využitý k tomu, aby vypral za imperátora špinavé prádlo a získa tak výhodu, ktorá pri správnom využití pomôže Harkonnenom stať sa najbohatším rodom Impéria. Mali získať nezrušiteľné členstvo v správnej rade CHOAM. Vojvoda Leto môže utiecť k fremenom alebo k nim poslať svoju rodinu, túto cestu však blokuje imperiálny planetológ Kynes. Ak pôjde všetko podľa plánu, bude mať rod Harkonnenov do roka na Arrakis léno, barón bude jeho správcom a na Arrakis bude vládnuť jeho osobný splnomocnenec. A veľkorody sa dozvedia, že barón zničil Atreidov... Najlepšie na tom je, že si vojvoda Leto pascu uvedomuje. Plán sa takmer podaril...

Pri útoku bolo nasadených viac ako 10 légií (vyše 100 brigád) a 2 pluky vojakov, z toho 1 légia sardaukarov v harkonnenských uniformách. 2 légie sa vylodili v Kartágu, 5 légií útočilo na Arrakén, 1 na Arsunt a 2 pluky boli vysadené v Skalnom rozštepe. Na planéte pristálo viac ako 2 000 lodí. Cena takéhoto podniku bola ohromná: 50 ročný plný príjem z Arrakis...

Po útoku na Arrakis sa prišiel pozrieť na zajatú lady Jessiku, pokochať sa svojim triumfom a odovzdať ju do rúk svojho mentata Pitera ako odmenu za dobre vykonanú prácu. Dal jej zapchať ústa, aby sa chránil pred Hlasom. Yueh ho pred ňou a jej synom dôrazne varoval. Dal Piterovi na výber Jessiku a vyhnanstvo, alebo neoficiálnu vládu na Arrakis. Mentat si vybral vládu netušiac, že barón sa ho už rozhodol zbaviť, predstavoval totiž pre jeho osobu konkrétne nebezpečenstvo a prestal byť takmer užitočný. Chcel ho ešte naposledy využiť ako krutého despotu pri krátkej vláde na Arrakis. Chcel, aby ho ľud smrteľne nenávidel a po jeho smrti privítal jeho nástupcu Feyd-Rauthu ako spasiteľa. To, čo sa stane s Jessikou a jej synom Paulom nechal barón na Piterovi, bál sa výsluchu Hovorkyne pravdy.


"Môj otec mi raz povedal, že úcta k pravde je veľmi blízka podstate každej morálky. "Nič nemôže vzniknúť z ničoho", povedal. Toto je hlboká myšlienka, keď človek pochopí, koľko "tvárí" môže pravda mať."

princezná Irulán: Hovory s Muad´Dibom (D)


Pri útoku použil svoju tajnú zbraň -> delostrelectvo. Predpokladal, že atreidskí vojaci sa stiahnu pri útoku do obranných pozícií k jaskyniam v Štítovom vale. Tam potom presne mierenou streľbou harkonnenské delostrelectvo zasypalo vchody. Predpokladal, že Imperátor ocení jeho prezieravosť, ktorá zabránila väčším stratám ich spojených síl.

Dal pokyn Piterovi, aby zavraždil doktora Yueha. Potom mu priviedli vojvodu Leta, spútaného a nadrogovaného... a dozvedel sa, že nie je vôbec isté, či sú Paul a Jessica mŕtvi. Našli totiž toptéru s mŕtvou eskortou a aj keď tam bol červ, pochybnosti pretrvali. Planetológ Kynes nepomáhal tak, ako si to barón predstavoval. O osude Idaha, Hawata a Hallecka nebolo nič známe, zrejme utiekli. Vojvoda Leto nemal pečatný prsteň, symbol svojho postavenia. Plán nevychádzal podľa predpokladov...
Chcel sa od Leta dozvedieť, kde je jeho konkubína a syn. (Oslovuje ho "bratranec" - je teda možné, že tu bol istý príbuzenský vzťah) Keď sa po dlhšom váhaní rozhodol pristúpiť k mučeniu, vojvoda v strachu, aby mu neušiel, uvoľnil jedovatý plyn z umelého zuba -> Yuehovu pomstu. Barón však zázrakom unikol, Piter de Vries a vojvoda Leto Atreides zomierajú...

Vzápätí dorazil sardaukarský plukovník bašár s príkazom od imperátora Shaddama IV. o bezbolestnej a rýchlej smrti vojvodu Leta. Barón bol nútený umožniť mu prehliadku miestnosti, z ktorej jasne vyplynulo, s akým šťastím unikol. Vedel, že imperátor i sardaukari to budú pokladať za prejav jeho zlyhania a slabosti. A to ešte nevedeli o úspešnom atreidskom útoku na zásoby korenia na Giedi Prima.


"Najnebezpečnejšie chyby vznikajú zo zastaralých predpokladov."

Benegesseritská poučka (DD)


Piterova smrť pokazila jeho plány s Arrakis. Rozhodol sa preto obetovať vlastnú krv -> nasadil ako vládcu planéty Glossu Rabbana, ktorý tak musel nevedomky prebrať Piterovu úlohu neľútostného tyrana.

Ubytoval sa v kozmickej fregate, ktorú dal zakotviť na planéte. Tu dostal správu od svojho nového kapitána osobnej stráže Nefuda (starý zahynul jedom z vojvodovho zuba), že Paul a Jessica sú bez pochybnosti mŕtvi. Videli ich vletieť do piesočnej búrky s rýchlosťou vetra vyššou ako 800 km/hod. Barón informácií o ich smrti bezvýhradne uveril.


"Nepovažuj človeka za mŕtveho, dokiaľ neuvidíš jeho telo. Ale i potom sa môžeš dopustiť omylu."

Benegesseritské učenie (D)


Dozvedel sa o podozrivom spojení planetológa Kynesa z Idahom a o jeho pomoci pri úteku Paula Atreida a lady Jessiky. Rozkázal dať ho zlikvidovať tak, aby to vyzeralo ako nešťastná náhoda. Dostal informáciu, že do sardaukarského zajatia upadol i majster assassin a mentat rodu Atreidov Thufir Hawat. Rozhodol sa ho získať pre seba. Oboch vymámil z rúk sardaukarov pod pohnútkou spoločného výsluchu. Následne ich postihla "nešťastná nehoda", ale iba Kynesova bola skutočná...
Atreidi boli mŕtvi (bol o tom presvedčený), jeden z najlepších mentatov v histórií bol v jeho rukách, podarilo sa mu využiť imperátora pre vlastné ciele. Už videl v budúcnosti na tróne Harkonnena -> Feyd-Rauthu. V podstate sa nemýlil: na tróne spočinul Harkonnen, ale nebol to Feyd-Rautha ale Paul Atreides...

Napriek svojej inteligencií, bohatstvu a sieti špiónov neprikladal fremenom žiadnu váhu a považoval ich za bezvýznamnú púštnu bandu. Viac ho znepokojovali malorody na Arrakis, ktoré by mohli z planéty vyniesť informácie o skutočnom charaktere útoku. Prikázal preto Rabbanovi vziať rukojemníka z každej významnej rodiny na planéte, aby ich tak prípadne mohli držať v šachu. Navonok to totiž malo vyzerať ako bežná vojna medzi dvoma rodmi. Vojvoda dostal ponuku na milosť a vyhnanstvo, ale nešťastnou náhodou zahynul predtým, ako sa mohol rozhodnúť. Ponuku však hodlal prijať. Takto si to želal i samotný imperátor.


"Sedel som oproti mnohým vládcom veľkorodov, ale ešte som nikdy nevidel tlstejšiu a nebezpečnejšiu sviňu, ako je on."

Thufir Hawat: O barónovi Vladimírovi Harkonnenovi (D)


Počas osláv 17. narodenín svojho predpokladaného následníka Feyd-Rauthu sa stretol s imperiálnym pozorovateľom kniežaťom Hasimirom Fenringom. Ten mu oznámil nespokojnosť imperátora s tým, že nariadil(?) stiahnutie sardaukarov z Arrakis a že jeho synovec Rabban nepostupuje pri riešení fremenského problému dostatočne dôrazne (zničenie fremenov ani tak nechcel imperátor, ako sardaukari, ktorí neradi nechávali prácu nedokončenú). Ďalej mu oznámil, že imperátor si praje dôkladnú revíziu jeho účtovných záznamov. Barón sa bránil rastom rizika možného odhalenia sardaukarskej účasti na vojne, proti revízií nemal najmenšie námietky. Ďalej nepríjemne prekvapil Fenringa úvahou, že by chcel z Arrakis urobiť internačnú planétu, podobnú Saluse Secundus, pretože zabíjanie sardaukarov výrazne obmedzilo dostupnú pracovnú silu. To mu bez priameho súhlasu imperátora Fenring zakázal realizovať. Barón sa čudoval takému chladnému odmietnutiu. Netušil, že práve tento spôsob bol liahňou imperátorových sardaukarov.
Kniežaťu sa nepáčilo, že nechal nažive a zamestnáva mentata Thufira Hawata a žiadal jeho likvidáciu; vedel príliš mnoho. Barón však odmieta, tvrdiac, že sa podvolí jedine písomnému imperiálnemu rozkazu. Fenring sa mu počas rozhovoru nepriamo vyhrážal možným zásahom imperátora (v zmysle obvinenia zo zrady) a barón v to vrúcne dúfal. Veril, že takéto obvinenie by imperátor nedokázal pred Landsraadom odôvodniť bez toho, aby neprezradil svoju účasť na udalostiach na Arrakis. Veľkorody by sa zomkli pod zástavou Harkonnenov a jeho by to mohlo vyniesť dokonca i na trón!
Následne bol však nepríjemne šokovaný, keď sa dozvedel, že imperátor ešte oficiálne neschválil voľbu jeho následníka a hlavnou Fenringovou úlohou je posúdiť, či Feyd-Rautha je následníctva hoden. Z pozície diváka videl, ako sa do arény dostal neomámený otrok a mal obrovskú príležitosť jeho následníka zabiť (vtedy ešte nič netušil o spoločnom pláne Thufira Hawata a Feyd-Rauthu). Odsudzuje na smrť hlavného cvičiteľa (presne podľa Hawatovho plánu).

Barón sa necítil veľmi bezpečne ani v kruhu svojich najbližších. Dal sledovať pohyb a rozhovory Feyd-Rauthu Harkonnena. Vzhľadom k tomu, ako sa mnohí vodcovia veľkorodov a imperátori dostali na trón cestou krvi svojich príbuzných, niet sa mu čo čudovať...


"Všetci, ktorí sú pod tebou, prahnú po tvojom postavení."

Benegesseritská poučka (D)


Podľa náznakov vytušil, že Feyd si už vybudoval svoju vlastnú sieť na JEHO sledovanie. Dokonca sa ho pokúsil prostredníctvom mladého otroka určeného pre barónove potešenie zabiť. Barón však hrozbu vďaka varovaniu Thufira Hawata zlikvidoval, povraždil časť jeho špiónov a dal popraviť majstra otrokára -> Feyd bol nakoniec rád, že to sám prežil.
Barón celú jeho akciu sledoval s pobavenou zúrivosťou -> nemal lepšieho následníka a vedel, že k takémuto pokusu skôr či neskôr muselo dôjsť. Rozhodol sa so svojim synovcom uzatvoriť dohodu - on prestane usilovať o jeho život a až bude pripravený na jeho miesto, ustúpi v jeho prospech bokom do úlohy poradcu. Prezrádza Feyd-Rauthovi smer svojich intríg; využíva Hawatovu túžbu po pomste na imperátorovi, mieriac na trón Zlatého leva... a Feyd-Rautha by mohol byť prvým harkonnenským imperátorom.

Dva roky po obsadení Arrakis sa dozvedel o novom náboženskom vodcovi fremenov, akomsi Muad´Dibovi. Odkázal Rabbanovi, aby im to nové náboženstvo nechal, nech sa majú s čím baviť...

Hawat ho informoval o svojom podozrení, že Salusa Secundus je hlavným zdrojom imperátorových sardaukarov. Barón ani nepoznal presný dôvod, prečo sa s ním imperátor Shaddam IV. spojil proti rodu Atreidov. Z mentatskej kalkulácie Thufira Hawata vyplynulo, že príčinou boli bojoví majstri vojvodu Leta Gurney Halleck a Duncan Idaho. Vycvičili totiž bojovú silu - malú bojovú silu - ktorá bola rovnako dobrá ako sardaukari. A vojvoda sa dostal do situácie, kedy mohol svoju armádu rozšíriť a urobiť z nej presne takú silu, akú mal imperátor. Mal Arrakis - najdrsnejšiu planétu v celej galaxií, a mal fremenov - ľudí, ktorí v tomto prostredí vyrastali.
Hawat ho varoval pred fremenmi: čísla ukazovali, že Glossu Rabban za posledné 2 roky zabil asi 15 000 fremenov, sardaukari do svojho odletu z Arrakis asi 20 000. Rabban prišiel o 30 000 mužov, sardaukari takmer o 100 000!!! Hawat odhadoval počet fremenov na vyše 10 000 000, čo baróna šokovalo -> predpokladal, že ich je iba hŕstka. Teda straty fremenov nepresiahli ani ich prírastok pôrodnosti. Iba odstránili tých menej prispôsobených a slabších - presne ako na Salusa Secundus.
Barón si uvedomil, akú nesmiernu silu by vo fremenoch mohol mať. A spomenul si na chladné odmietnutie kniežaťa Fenringa spred dvoch rokov, keď navrhoval, že by z Arrakis tiež urobil väzenskú planétu... Hawat bol presvedčený, že to vyvolalo u imperátora rozruch a že už má na Arrakis celú sieť špiónov, ktorá tu sleduje barónove aktivity.
Barón mal podľa neho teraz iba dve možnosti: Buď domorodcov úplne vyhladiť alebo zanechať Rabbana na Arrakis svojmu osudu -> neposlať mu žiadnu materiálnu ani vojenskú pomoc, vyjadrovať sa negatívne o jeho spravovaní Arrakis a sľubovať skorú nápravu. Hawat sa postará, aby sa niektoré jeho listy s týmto obsahom dostali do rúk imperiálnym špiónom... inak hrozilo akútne nebezpečenstvo likvidácie jeho rodu, podobne ako bol zlikvidovaný rod Atreidov. Mal od Rabbana žiadať splnenie kvót dodávok melanže, čo bude mať za následok, že on začne žmýkať planétu ešte viac... a urobí Salusu Secundus z Arrakis zaňho. Ak bude Rabban terorizovať ľudí preto, aby splnil dodávky melanže, imperátor nebude mať podozrenie, že je za tým tajný sekundárny zámer. Potom treba začať každoročne zvyšovať kvóty, až sa situácia stane neúnosnou a dodávky prudko klesnú. Potom barón Rabbana odvolá a prevezme oťaže sám, aby dal situáciu do poriadku. Barón tam však plánoval dosadiť Feyd-Rauthu. Tak sa vlastne Hawatov plán na Salusu Secundus z Arrakis a plán baróna Vladimíra Harkonnena na Feyd-Rauthu ako osloboditeľa a milujúceho vládcu spojili do jedného...

Keď došlo koncom roku 10 193 k tak veľkému narušeniu ťažby melanže, že to začalo ohrozovať samotné Impérium a Gildu, prišiel situáciu na Arrakis riešiť osobne sám padišáh imperátor Shaddam IV. spolu s 5 légiami sardaukarov. Pristáli spolu s harkonnenskými fregatami v blízkosti Arrakénu a rozbalili svoj poľný stan. Barón sa musel dostaviť na audienciu k samotnému imperátorovi...
Prítomnosť Gaius Heleny Mohiamovej, imperátorovej Hovorkyne pravdy, v ňom vyvolala značné obavy. Imperátor bol kôli problémom na Arrakis veľmi nahnevaný a barón sa dokonca obával, či ho nemá v úmysle zabiť aj napriek nariadeniu Dictum familia Veľkej Konvencie. Vypytoval sa ho na Muad´Diba, no on nevedel nič iné, iba že sa najskôr jedná o nejakého šialeného fremenského "proroka". Päť dní predtým poslal barón Hawata k pašerákom, aby sa pokúsil preniknúť do jeho tábora. Shaddam sa ho opýtal, prečo nepreskúmal južné polárne oblasti. Barón neveril rečiam, že sa tam objavuje zeleň; nebola tam ani melanž a prieskum tých oblastí by bol veľmi ľudsky i materiálne nákladný.
Imperátor ho konfrontoval so svojim zajatcom - "malou" Aliou. (Tu je v samotnej Dune mierny časový rozpor - podľa časových údajov v Almanak en-Ašraf by Alii nemali byť viac ako 2 roky, ale pri stretnutí z barónom udáva jej vzhľad ako štvorročného dieťaťa - mohlo by to byť podmienené jej celkovým vystupovaním v dôsledku jej "staroby" z prítomnosti Zdedených spomienok.) Barón sa dozvedá, že je Muad´Dibovou sestrou; dozvedá sa, že fremeni žijú i v podľa neho neobývateľných južných oblastiach; dozvedá sa o zdecimovaní sardaukarskej jednotky pri útoku na síč Tabr, kde zajali Aliu; dozvedá sa, že imperátor je presvedčený, že on v tom má nejako prsty. (Zdá sa, že predpokladal nejaký vzťah medzi barónom a fremenmi, ktorý mal ohroziť jeho postavenie, a že to bolo i cieľom jeho sváru z vojvodom Letom Atreidom a že ten bol dokonca jeho spojenec v spiknutí proti nemu!!!) Imperátorova Hovorkyňa pravdy ho však presvedčila o tom, že barón o prežití niektorého z Atreidov nemal ani tušenie a následne i Alia toto potvrdila.
Ohromený zistil, že Jessica i Paul Atreides prežili a že Paul je oným Muad´Dibom, fremenským vodcom.

Imperátor žiadal od Alie, aby oznámila Paulovi, že ak sa vzdá, zachráni jej život. Ona s úsmevom odmietla. Vo chvíli, keď to Shaddama prestalo baviť, zahájili fremeni útok. Imperátor rozkázal hodiť Aliu búrke napospas. Ona však v predstieranej hrôze vrazila do baróna, ktorý sa ju pokúsil zadržať. Škrabla ho otráveným atreidským gom-džabbárom do dlane. Barón prakticky okamžite zomiera...


Pozri aj